เหตุผลที่ควรจัดทำบัญชีส่วนตัวเพื่อประโยชน์ในหลายทางที่ดีต่อฐานะการเงิน

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

                     สำหรับคนที่บันทึกบัญชีส่วนตัวอยู่เป็นประจำคงทราบดีแล้วว่า การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายเอาไว้ช่วยในหลายเรื่อง ซึ่งสามารถจำแนกได้ในสิ่งที่ให้ประโยชน์ ส่วนคนที่ยังไม่ได้ทำบัญชีแต่อย่างใด คงเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินของตนแบบไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่พอใช้ชนเดือน เพราะความที่มองไม่เห็นว่าเงินที่จ่ายออกหมดไปกับอะไรบ้างและมีรายรับเท่าไรนั่นเอง ดังนั้น วันนี้เราจะมาดูว่าเหตุผลที่เราควรทำบัญชีส่วนตัวเข้าไว้เป็นอะไรบ้าง มาดูกันเลย ทำบัญชีเพื่อเพิ่มการรับรู้เงินเข้าเงินออก เงินเข้าหมายถึงรายรับ เงินที่จ่ายออกหมายถึงรายจ่าย ง่าย ๆ แบบนี้เอง ในชีวิตประจำวันเรามีเรื่องที่จ่ายออกในทุกวัน ซึ่งค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ก็จะคล้าย ๆ กัน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆ ซึ่งหมวดหมู่ที่แยกออกมานี้จะทำให้ง่ายต่อความเข้าใจและบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ให้สูงเกินความจำเป็น ในส่วนของเงินเข้าก็หมายถึงรายรับทั้งปวงนั้นซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะสามารถจำแนกได้ไม่ยากเย็นนัก เช่น รับเงินเดือน รับเงินจากการขายสินค้าหรือบริการ และการับจ้างอื่น ๆ ซึ่งหากคุณบันทึกบัญชีรายรับไว้ก็จะทำให้รู้ว่าจะสามารถขยายรายรับในทางอื่นได้อย่างไรบ้าง หรือที่เขาเรียกกันว่าอาชีพเสริม ซึ่งหลายคนมองหาและทำอยู่เพื่อความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น ดังนั้น คนที่บันทึกรายรับหรือรายจ่ายสม่ำเสมอก็จะช่วยเพิ่มการรับรู้การเข้าออกของเงินทำให้วางแผนและบริหารการเงินได้นั่นเอง จัดทำบัญชีอย่างถูกต้องช่วยวางแผนการเงิน การจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องหมายความว่ามีการบันทึกบัญชีรับจ่ายทุกรายการอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนน้อยหรือมาก การทำเช่นนี้จะทำให้เงินสดคงเหลือตรงกับความเป็นจริง และมีผลช่วยให้เกิดการวางแผนการเงินในการลดหรือเพิ่มรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นจริงอีกด้วย แต่หากคุณตอบไม่ได้ว่าคุณใช้จ่ายไปกับเรื่องใดที่มากเกินไปก็ยากที่จะบริหารค่าใช้จ่ายส่วนนั้นได้เพราะไม่สามารถวัดได้เป็นตัวเลขที่แน่นอน แต่หากคุณจดบันทึกและรวมยอดค่าใช้จ่ายรายวัน รายเดือนออกมาว่าเป็นตัวเลขเท่าไร และเดือนต่อไปคุณสามารถลดค่าใช้จ่ายลงเดือนละเท่าไร ก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น การทำบัญชีอย่างถูกต้องจึงช่วยวางแผนการเงินให้คุณได้เป็นอย่างดี สำหรับคนที่ต้องการวางแผนทางการเงินด้วยตัวเองอย่างง่าย แนะนำให้เริ่มจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกรายการของตนไว้ในสมุดที่แยกไว้เป็นสัดส่วนเพื่อง่ายต่อการปิดบัญชี อาจจะหาซื้อสมุดที่เป็นรูปแบบบัญชีโดยเฉพาะก็จะช่วยให้บันทึกบัญชีได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญที่จำเป็นมาก ๆ คือต้องบันทึกทุกรายการและตรวจนับเงินสดคงเหลือให้เท่ากัน ก็นับได้ว่าคุณทำบัญชีด้วยตนเองอย่างถูกต้อง จากนั้นจึงมาพิจารณาแต่ละหมวดหมู่บัญชีของค่าใช้จ่ายว่าควรปรับลดอย่างไรบ้าง เพื่อให้รายรับสูงกว่ารายจ่ายฐานะการเงินก็จะดีขึ้นและอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

เหตุผลที่ควรจัดทำบัญชีส่วนตัวเพื่อประโยชน์ในหลายทางที่ดีต่อฐานะการเงิน
เหตุผลที่ควรจัดทำบัญชีส่วนตัวเพื่อประโยชน์ในหลายทางที่ดีต่อฐานะการเงิน
(Visited 24 times, 1 visits today)
Scroll to Top