อาชีพนักบัญชีกับความรู้เฉพาะทาง

Click to rate this post!
[Total: 78 Average: 5]

                  นักบัญชี อาชีพที่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทาง และไม่ใช่แค่ความรู้เท่านั้น จำเป็นต้องมีความสามารถเฉพาะทางด้วย โดยต้องใช้สิ่งต่างๆที่เรียนมาโดยตรงจากสายบัญชี เข้ามาทำงานในอาชีพบัญชีโดยเฉพาะ เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงานที่ดี โดยต้องมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมากในอาชีพนี้ หลายคนรู้จักนักบัญชีในตำแหน่ง สมุห์บัญช หรือว่าผู้จัดการฝ่ายบัญชีนั่นเอง และในที่สุดเมื่อมีความรู้ มีเทคนิค และมีความสามารถมากขึ้น ระดับ ตำแหน่งต่างๆก็จะได้รับการอัพเกรดขึ้นจนกลายเป็นนักบัญชี สำหรับผู้ที่ทำบัญชีนั้นจะมีกฎหมายต่างๆที่รองรับและคุ้มครองอาชีพนักบัญชีโดยเฉพาะ แต่ว่าเหล่านักบัญชีที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายคุ้มครองนั้นก็อาจจะยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน จึงต้องหาประสบการณ์ต่างๆ โดยใช้วุฒิการศึกษาเป็นส่วนประกอบ และหากไม่มีวุฒิการศึกษาก็อาจจะทำให้ไม่สามารถเป็นนักบัญชีได้ นักบัญชีหรือว่าผู้ทำบัญชีนั้นก็ต้องทำการตรวจสอบบัญชีต่างๆ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความอิสระในการหาประสบการณ์ แต่ว่ามันก็ต้องพึ่งพาและอาศัยกัน สำหรับคนทำบัญชีและคนตรวจสอบบัญชีนั้นไม่ควรเป็นคนๆเดียวกัน เพราะว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดทั้งผลเสียต่างๆตามมาเช่น คนทำก็ต้องคิดว่างานของตัวเองถูก เป็นต้น จนเกิดเป็นคำที่ว่าคนทำไม่ตรวจ คนตรวจไม่ทำ ก็คล้ายกับอีกหลายอาชีพเช่น หมอเป็นคนตรวจแล้วก็สั่งยาให้เจ้าหน้าที่ห้องยาเป็นคนหยิบยา ทางด้านเภสัชกรเองก็มีหน้าที่หยิบยาเท่านั้น แต่ว่าไม่สามารถสั่งยาได้แต่อย่างใด เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอาชีพบัญชี จำเป็นต้องใบใบประกอบวิชาชีพด้วย แล้วต้องทำการขึ้นทะเบียน ดังต่อไปนี้คือ ผู้ทำบัญชี, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, และผู้สอบภาษีอากร สำหรับอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีก็คือ, อาชีพรับทำบัญชี, อาชีพตรวจสอบบัญชี, อาชีพวางระบบบัญชี, อาชีพรับเขียนโปรแกรมบัญชี, อาชีพที่ปรึกษาภาษีอากร, อาชีพวิทยากร, อาชีพผู้สอนวิชาบัญชี, อาชีพภาษีอากร, อาชีพสถาบันอบรมบัญชี, อาชีพจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เป็นต้น

อาชีพนักบัญชีกับความรู้เฉพาะทาง
อาชีพนักบัญชีกับความรู้เฉพาะทาง

(Visited 6 times, 1 visits today)
Scroll to Top