ภาษีอากร คือ (Tax)

Click to rate this post!
[Total: 107 Average: 5]

 การวางแผนภาษี

วิธีการออมลงทุนส่วนใหญ่จะมีตัวถ่วงอยู่ 3 วิธีคือ

– เงินเฟ้อเนื่องจากราคาของข้าวของสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กำลังซื้อของเงินด้อยค่าลดลงไปเรื่อยๆ

– ความโลภและความเสี่ยงคนเราถ้าอยากจะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากละเร็วในระยะเวลาอันสั้นย่อมจะต้องยอมรับความเสี่ยงสูงเพราะไม่มีการลงทุนประเภทใดที่ได้ผลตอบแทนดีแต่เสี่ยงน้อยคนที่กลัวความเสี่ยงก็ใช้วิธีการซื้อหุ้นกู้หุ้นพันธบัตร หรือฝากธนาคาร

– ภาษีอากรรายได้จากการลงทุนแทบทุกประเภทต้องเสียภาษีทั้งนั้นดอกเบี้ยเงินฝากถูกหักภาษี 15 %ลงทุนซื้อหุ้นซึ่งมีความผันผวนอยู่แล้วเมื่อได้รับเงินปันผลก็ถูกหักภาษี 10 %ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหรือซื้อขายมีทั้งภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้อากรแสตมป์ค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีหักที่จ่ายซึ่งการวางแผนภาษีก็จะช่วยให้คุณสามารถลดผลกระทบจากเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากรายได้หรือการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนเครื่องมือที่ช่วยลดภาษีได้ดีที่สุด คือ กองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนหุ้นระยะยาวเพราะกองทุนทั้ง 3 ประเภทเหล่านี้ช่วยให้คุณหักภาษีได้ถึง 15 % ของรายได้ปีหนึ่งไม่เกินกองละ 500,000 บาท การวางแผนภาษีไม่ใช่การหลีกเลี่ยงภาษีแต่เป็นการใช้มาตรการตามที่กฏหมายอนุญาต เพื่อช่วยลดภาระภาษี

                                                                                                                               

ภาษีอากร คือ (Tax)
ภาษีอากร คือ (Tax)
(Visited 255 times, 1 visits today)
Scroll to Top