การศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

Click to rate this post!
[Total: 70 Average: 5]

               หลายๆคนสงสัยว่า ทำไมต้องมีการเรียนวิทยาศาสตร์ ทำไมในปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ ส่งผลกับโลกของเรามากมาย อีกทั้งในอนาคตเช่นกัน มีการส่งผลต่างๆมากมาย เนื่องจากวิทยาศาสตร์นั้นมีผลต่อโลกของเรา และมีผลต่อทุกๆค ไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตาม ไม่ว่าจะวันใดก็ตาม ทำให้เทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนามาอย่างเสมอ เครื่องมือต่างๆมีความทันสมัยขึ้น ผลผลิตต่างๆที่มาจากวิทยาศาสตร์ก็มีเยอะ มนุษย์จึงได้คลุกคลีกับความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าเดิม เพราะว่าวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาช่วยในส่วนของกระบวนการความคิดของมนุษย์ให้มีเหตุผลมาขึ้น ให้มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเดิม ด้วยการทดลอง ให้มีการวิเคราะห์มากกว่าเดิม จากการทดลอง ให้มีการวิจารณ์มากกว่าเดิม จากผลการทดลอง และเมื่อเรามีการทดลอง ก็ทำให้เรามีทักษะต่างๆมากมาย ยิ่งเราค้นหาความรู้ เราก็จะได้รับความรู้มากขึ้น เราจะมีความสมารถมากกว่าเดิม สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ง่ายๆ และสามารถตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆได้ดี ทุกวันนี้ วิทยาศาสตร์กลายเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมระดับโลกไปแล้ว ฉะนั้น เมื่อเราเรียนวิทยาศาสตร์ เราก็จะได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้น แถมยังสามารถใช้ความรู้จากวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย สิ่งต่างๆที่เราสามารถเรียนรู้ได้ในวิชาวิทยาศาสตร์นั้นก็คือ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ผ่านทางกระบวนการที่สำคัญ ผ่านทักษะต่างๆด้วยองค์ความรู้หลากหลายประเภท ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาต่างๆมากมาย ทำให้ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆทุกๆขั้นตอน พร้อมทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และดำรงชีวิตได้ง่ายๆ สำหรับโครงสร้างต่างๆของสิ่งมีชีวิตนั้นมีความหลากหลาย ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการศึกษาระบบการมีชีวิตของสิ่งมีชีวิต ผ่านทางธรรมชาติและเทคโนโลยี ผู้ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จะได้รับความหลากหลายในการเรียนรู้รอบคัว ทำให้สนุกกับความสัมพันธ์ต่างๆของสิ่งมีชีวิต สนุกกับสิ่งแวดล้อม และสนุกกับระบบนิเวศน์ อีกทั้งทรัพยากรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในท้องถิ่น ในประเทศ หรือว่าในโลกก็ตาม ทำให้ผู้เรียนเข้าใจการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ในเรื่องของสาร, การเคลื่อนที่, พลังงาน, กระบวนการต่างๆ,  ดาราศาสตร์, ธรรมชาติ เป็นต้น

การศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
การศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top