สิทธิประโยชน์ภาษี boi

Click to rate this post!
[Total: 228 Average: 5]

 สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI

                 เมื่อกิจการมีกำไรก็จะโอนเข้าบัญชีกำไรสะสมของบริษัทซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นทุนสำรองหรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ต้องบอกก่อนว่าผู้ถือหุ้นทุกคนนำเงินมาลงทุนให้กับบริษัท บริษัทได้รับเงินมาโดยไม่มีภาระ คือไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสิน ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย และไม่ต้องชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ปกติกำไรจะต้องเสียภาษีนิติบุคคลในอัตรา 20-30 %ตามที่กฏหมายกำหนด หรือได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ของ BOIกำไรสะสมส่วนที่เกินความจำเป็นที่ต้องสำรองไว้ใช้ขยายกิจการหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตามมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติ BOI ว่าในช่วงที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษี หากมีการประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลได้รับยกเว้นภาษี หากได้กำไร 10,000 บาทก็สามารถรับเป็นเงินปันผลทั้ง 10,000 บาทโดยไม่ต้องเสียภาษี แต่ข้อควรระวังคือ จะต้องจ่ายเงินปันผลในช่วงที่ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลด้วย

สิทธิประโยชน์ภาษี boi
สิทธิประโยชน์ภาษี boi

(Visited 55 times, 1 visits today)
Scroll to Top