4 ขั้นตอนในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย แบบชิลๆ

Click to rate this post!
[Total: 116 Average: 5]

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ประจำวันถือได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้คุณได้รับรู้เงินสดคงเหลือประจำ วัน การวางแผนใช้จ่ายเงิน และการสร้างวินัยในตนเอง ซึ่งสมุดบัญชีจะเป็นตัวที่ทำให้คุณได้รับรู้อนาคตทางการเงิน และยังทำให้ได้รู้ข้อผิดพลาดในการใช้จ่ายเงินของแต่ละเดือนที่ผ่านมาอีกด้วย ขั้นตอน ในการ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ประจำวันด้วยตนเอง ที่ใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร ลองมาดูวิธีกัน

1.หาสมุดบัญชีที่ชอบมาหนึ่งเล่ม ก่อนเริ่มทำบัญชี ให้หาสมุดมาเล่มหนึ่งเอาแบบที่เราชอบ ซึ่งจะเป็นเหมือนเพื่อนที่จะคอยเตือนคุณให้ทำการบันทึกอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างวินัยในการจดบันทึกและทำบัญชีได้สำเร็จด้วยตนเอง การที่ต้องหาสมุดที่ชอบมาทำบัญชี จะทำให้คุณมีกำลังใจที่จะ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายมากขึ้น
2.จัดการแบ่งสมุดบัญชีด้านรับกับด้านจ่าย คุณสามารถขีดเส้นแบ่งด้านรายรับกับด้านรายจ่ายเพื่อบันทึกบัญชีคู่กัน  โดยเขียนตรงช่องรายการว่ารับ อีกด้านหนึ่งว่าจ่าย และให้เขียนวันที่ไว้ด้านหน้าเพื่อทำการบันทึกรายการตามที่เกิดขึ้นจริง ทำไม่ยาก ซึ่งจะมีประโยชน์มากเพราะไม่ว่าจะซื้ออะไรก็มาลงรายการและจำนวนเงิน  และหากได้รับเงินเข้ามาก็ให้ทำการบันทึกรายการพร้อมจำนวนเงินลงไปด้วย แค่นี้ก็จะทำให้คุณได้รู้ว่าในแต่ละวันนั้นได้ใช้จ่ายอะไรไป มากน้อยแค่ไหน เมื่อนำมาคิดคำนวณกับค่าใช้จ่ายแล้วก็จะทำให้รู้ว่าคุณใช้เงินฟุ่มเฟือยไปมากแค่ไหน
3.ทำการบันทึกบัญชีทุกครั้ง การบันทึกบัญชีต้องบันทึกทุกครั้งตามความเป็นจริง ควรนำสมุดบัญชีติดตัวไปด้วยและบันทึกทันที จะทำให้ติดเป็นนิสัยเป็นการสร้างวินัยในตนเอง แรก ๆ อาจจะยังไม่ชินแต่หากทำต่อเนื่องแล้วไม่ได้ทำ จะรู้สึกเองว่าขาดอะไรไป อย่าลืมว่าจะต้องลงบัญชีตามความจริงทุกครั้ง
4.ทำการปิดรายการบัญชีประจำวัน เมื่อสิ้นสุดวันให้ใช้ปากกาแดงขีดเส้นใต้เอาไว้  จากนั้นมาทำการรวมยอดด้านรับและด้านรายจ่าย จะทำให้ทราบว่าวันนี้จ่ายมากว่ารับหรือรับมากกว่าจ่าย  แล้วนำยอดคงเหลือยกไปวันต่อไปได้เลย ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบ 1 เดือน ก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วคุณมีเงินเหลือเก็บหรือเป็นหนี้เพิ่มจากสมุดบัญชีนี่เอง  เมื่อรู้แล้วว่าคุณใช้เงินมากน้อยแค่ไหนในเดือนที่แล้วเดือนต่อไปก็มาปรับใหม่ โดยใช้จ่ายให้น้อยลงและจัดการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป คุณสามารถสรุปเงินสดในมือได้จากเงินคงเหลือจากสมุดบัญชี จะทำให้ทราบว่ามีเงินเท่าไร จะใช้ได้อีกเท่าไร ซึ่งสมุดบัญชีที่บันทึกรายการทุกวันเป็นเหมือนสมุดวางแผนทางการเงินให้คุณเป็นอย่างดี เมื่อเห็นตัวเลขทุกรายการแล้ว ก็สามารถวาง แผนการเงินของเราได้ นี่คือประโยชน์ของการบันทึกสมุดบัญชี ที่จะช่วยบริหารการเงินในครอบครัวได้ดี ลองทำเหมือนกันทุกวันลงบัญชีจนครบ 1เดือน และปิดบัญชีรายเดือนแล้วขึ้นเดือนใหม่  หากไม่บันทึกอาจจะไม่รู้และวางแผนการเงินได้ยากมาก

4 ขั้นตอนในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย แบบชิลๆ
4 ขั้นตอนในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย แบบชิลๆ
(Visited 79 times, 1 visits today)
Scroll to Top