หลักในการทำบัญชีครัวเรือน ด้วยเทคนิคง่ายๆ เพื่อวางแผนการเงิน

Click to rate this post!
[Total: 89 Average: 5]

                 การทำบัญชีครัวเรือน ที่อยู่ในส่วนของเรื่องรายรับรายจ่าย ก็คือวิถีแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องเหมาะสม พอดี และสอดคล้องถูกต้องตามกฎธรรมชาติที่ต่างก็มีทั้งความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยู่เสมอ ซึ่งทำบัญชี หรือลงบัญชี แม้แต่การบันทึกบัญชีครัวเรือน ไม่ได้ยากเกินกว่าที่ชาวบ้านธรรมดาจะเข้าใจ และยังสามารถทำบัญชีเรือนได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งคนที่ทำบัญชีครัวเรือนจะได้รับประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์และปรับปรุงเพื่อทำการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ด้านการเงินของครอบครัวดีขึ้นได้อย่างแน่นอน ข้อดีของการทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือนจะทำให้เราทราบว่าในแต่ละเดือนนั้น ครอบครัวของคุณมีรายรับ-รายจ่ายอะไรบ้าง ส่วนมากมักจะหลงลืม ยิ่งเวลาใช้จ่ายเงินออกไปหรือรับเงินเข้ามา เมื่อเวลาผ่านไป 2-3 วันก็ลืมแล้ หากทำบัญชีครัวเรือนจะช่วยเตือนความจำให้คุณได้รู้ถึงการใช้จ่ายเงิน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของครอบครัว ทั้งนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน และทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ หลักการเริ่มทำบัญชีครัวเรือน เริ่มจากการหาสมุดมาสักเล่มหนึ่ง เพื่อนำมาทำเป็นบัญชีครัวเรือน เตรียมปากกาหรือดินสอสำหรับเขียนลงในสมุดบัญชีหากชาวบ้านหรือคนที่อ่าน-เขียนหนังสือไม่ค่อยคล่องก็อาจใช้ให้ลูก ๆ ช่วยเขียน การทำบัญชีครัวเรือนในแต่ละวันใช้เวลา ประมาณ 5-10 นาที แต่ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบัญชีครัวเรือนนั้นมีค่ามากมายมหาศาล เพราะจะช่วยวางแผนการ เงินของครอบครัวและสามารถประยุกต์ไปจนถึงการ นำไปใช้แก้ไขปัญหาหนี้สินได้ เพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีขึ้น จุดประสงค์ของการทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวัน ครอบครัวได้รับเงินและจ่ายเงินเป็นค่าอะไรบ้าง หน้าสมุดที่ว่างเปล่า ให้ตีตารางแบ่งหน้าสมุดออกเป็น 3 ช่อง โดยช่องที่1 คือช่องวันที่ ส่วนช่องที่ 2 คือช่องรายรับ และช่องที่ 3 คือช่องรายจ่าย ตรงส่วนบนสุดหรือส่วนหัวของบัญชีครัวเรือน หรือหัวตาราง ให้เขียนเดือนและปี พ.ศ. เพียงเท่านี้คุณก็จะมีบัญชีครัวเรือนที่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและช่วยในการวางแผนการเงินของครอบครัวแล้ว การลงบัญชีครัวเรือนทำได้โดยลงวันที่ในช่องแรก และสองช่องที่เหลือ คือรายรับ-รายจ่าย ก็ให้ลงตามความเป็นจริง หากวันไหนมีรายการหลายรายการก็ให้ลงในบรรทัดต่อเนื่องกันไป โดยให้ทำการบันทึกบัญชีครัวเรือนทุกวันจนครบ 1 เดือน แล้วจัดการรวมยอดของช่องที่ 2 ที่เป็นรายรับ และช่องที่ 3 ที่เป็นรายจ่าย เพื่อดูผลสรุปว่า ยอดรวมของรายรับกับรายจ่าย แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการทำบัญชีครัวเรือน จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินในเดือนถัดไปได้ ซึ่งการรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินจะช่วยให้สถานการณ์การเงินของครอบครัวดีขึ้น

หลักในการทำบัญชีครัวเรือน ด้วยเทคนิคง่ายๆ เพื่อวางแผนการเงิน
หลักในการทำบัญชีครัวเรือน ด้วยเทคนิคง่ายๆ เพื่อวางแผนการเงิน

(Visited 52 times, 1 visits today)
Scroll to Top