หลักการจัดระบบบัญชีให้เป็นสากล เพื่อก้าวไปสู่ระดับ AEC

Click to rate this post!
[Total: 99 Average: 5]

                ที่ผ่านมาประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมในการเปิดการค้าเสรีระหว่างประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือที่เรียกว่า AEC โดยมีการคาดการณ์กันว่า AEC จะสามารถดึงดูดให้เงินทุนโดยตรงจากต่างชาติไหลเข้าประเทศอาเซียนได้มากขึ้น โดย เฉพาะจากอเมริกาและ ยุโรป ซึ่งช่องทางที่ง่ายที่สุดที่บริษัทธุรกิจต่างประเทศจะเริ่มทำธุรกิจในอาเซียน ก็คือ การหาบริษัทพันธมิตรในอาเซียนเพื่อที่จะมาทำการร่วมทุนทำธุรกิจ ซึ่งหากพูดถึงการร่วมทุนทางธุรกิจสิ่งหนึ่งที่ชาว ต่างชาติให้ความ สำคัญก็คือ ในการพิจารณาที่จะร่วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งนั่นก็หมายถึงการมีระบบบัญชีที่แสดงสถานะทางการเงินอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของภาษีอย่างถูกต้อง การตั้งรับกับคู่แข่งหน้าใหม่ๆ ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมามีนักลงทุนเริ่มเข้ามา ตั้งธุรกิจในประเทศไทยเพื่อรอโอกาสจาก AEC ดังนั้นสิ่งที่ SMEs ไทยต้องเริ่มคิดก็คือจะต้องตั้งรับกับคู่แข่งหน้าใหม่ ๆ จำนวนมากที่จะเข้ามาแย่งจากส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างไร และจะหาประโยชน์จากโอกาสการร่วมทุนกับพันธมิตรชาวต่างชาติได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการเปิดประตูธุรกิจให้พันธมิตรเข้ามาร่วมทุน สิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้คือ การจัดการระบบบัญชีให้เป็น สากลเพราะหากรอแล้วค่อยทำเกรงว่ามันจะสายเกินการณ์ การเลือกใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่ไม่แพงและเป็นที่รู้จักในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น QuickBooks, Peachtree, MYOB ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีที่ได้ถูกออกแบบให้รองรับบัญชีบริหารอยู่แล้ว และหากจะให้ดีก็ลองพิจารณาว่าจะใช้เวอร์ชั่นที่เป็นระบบออนไลน์ (online) เพื่อรองรับการที่ผู้บริหารสามารถเข้าถึงตัวเลขทางบัญชีเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนของโลก ซึ่งหากมีระบบบัญชีที่ดี สิ่งที่สำคัญคือการบันทึกข้อมูลที่ดีในแบบที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ ความสำคัญของพนักงานบัญชี พนักบัญชีที่จะมาทำงานนี้ให้ก็ควรเป็นนักบัญชีรุ่นใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและสามารถทำบัญชีแบบสากลและทำการปิดบัญชีให้ทันการณ์อย่างน้อย เดือนต่อเดือน ซึ่งหากจะให้แนะนำกันจริงๆ อยากจะให้คิดถึงการจ้างพนักงานบัญชี จำสำนักงานบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะทุกวันนี้นักบัญชีเก่ง ๆ ขาดแคลนมาก ถ้าจ้างนักบัญชีภายในอาจจะต้องเจอกับปัญหาการเข้า-ออก บ่อย ๆ ซึ่งอาจทำให้ระบบบัญชี ไม่เข้าที่หรือไม่ต่อเนื่อง แต่การจ้างสำนักงานบัญชีจะทำให้อย่างน้อยก็มีองค์กรที่รับผิดชอบ และเป็นเจ้าภาพกับงานบัญชีของคุณตลอด ส่วนสำนักงานบัญชีที่เชื่อถือได้ ลองไปค้นหาจาก กูเกิ้ล เสิร์ช คำว่า “สำนักงานบัญชีคุณภาพ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” จะพบรายชื่อของสำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จากกรมฯ ลองคุย เปรียบเทียบและตกลงเงื่อนไขกันดู

หลักการจัดระบบบัญชีให้เป็นสากล เพื่อก้าวไปสู่ระดับ  AEC
หลักการจัดระบบบัญชีให้เป็นสากล เพื่อก้าวไปสู่ระดับ AEC
(Visited 143 times, 1 visits today)
Scroll to Top