ปรอทอุดฟันจะมีความอันตรายหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 70 Average: 5]

               ปรอท เป็นโลหะสีเงิน ที่มีความหนาแน่นที่สูง ไม่ดึงดูดกับแม่เหล็กและเป็นธาตุโลหะที่มีชนิดเดียวเป็นของเหลว ซึ่งอุณหภูมิและระดับมาตรฐาน จะมีการถูกนมาใช้ในทางอุตสาหกรรมหลายประเภทด้วยกัน เช่น การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ในการถ่ายรูป ซึ่งในการเกิดสารพิษจากปรอทนั้น จะมีอาการเฉียบพลันและเป็นเรื้อรัง โดยชนิดเฉียบพลันมักจะเกิดจาการกลืนกินสารปรอทเข้าสู่ทางด้านร่างกาย ซึ่งเป็นปริมาณที่จะสามารถทำให้เสียชีวิตได้อยู่ 0.02 กรัมในการเกิดพิษจากปรอท ทั้งชนิดเฉียบพลันและอากรเรื้อรัง ซึ่งในปรอทจะมีพิษเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่าย ๆ กันเลย ซึ่งได้มีการถียงกันเรื่องความปลอดภัยในการใช้มาโดยตลอด การใช้อะมัลกัมอุดฟัน ทำให้เกิดส่งผลเสียต่อสุขภาพทางด้านร่างกายได้อย่าแน่นอน หลังจากที่มีการศึกษาออกมาว่า การเรื้อเอาอะมัลกัมที่อมมีอยู่ภายในร่างการ ด้วยการควบคุมและมีการป้องกันโรค เพื่อร่วมกับทางสำนักคณะกรรมการอาหารและยาของทางรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับปรอทในอะมัลกัมที่มีการระเหยออก ระหว่างในการอุดฟัน พบว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ป่วย แต่ในขณะที่ได้มีการทำการศึกษาอีกหลากหลายประเทศ พบว่า อะมัลกัมเป็นเหตุให้เกิดหลากหลาอาการป่วยที่หาสาเหตุไม่ค่อยได้ จึงทำให้มีการออกคำสั่งมาว่าห้ามใช้อะมัลกัมในการที่จะรักษาผู้ป่วย สำหรับปรอทนั้นจะอยู่ภายในร่างกายในระยะเวลา 55 วัน เพราะฉะนั้นหากได้สารโลหะจากปรอท มาหลายปี ก็อาจจะมีการหายไปแล้วก็เป็นได้ ดังนั้นสารปรอทจากการอุดฟันนั้น ถือได้ว่าเป็นอันตราย จึงควรหลีกเลี่ยงให้ดีที่สุด เพื่อให้ห่างไกลจากปรอทที่อยู่ในร่างกายก็เป็นได้ และนี่ก็ถือได้ว่าผู้ที่รับสารปรอท จะทำให้ร่างกายเกิดการผิดปกติ จึงควรที่จะห่างไกลจากสารปรอท ไม่เช่นนั้นร่างกายก็เกิดการเสื่อมโทรมได้เช่นกัน และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากมาย เมื่อคุณเองทำการศึกษาข้อมูลให้เป็นอย่างดี

ปรอทอุดฟันจะมีความอันตรายหรือไม่
ปรอทอุดฟันจะมีความอันตรายหรือไม่

(Visited 32 times, 1 visits today)
Scroll to Top