เมื่อคุณเองมีไข้ควรเลือกรับประทานยาแบบใด

Click to rate this post!
[Total: 61 Average: 5]

                 สำหรับใครที่มักจะมีอาการปวดอยู่บ่อย ๆ แต่ไม่รู้จะเลือกรับประทานยาแบบใดดีก็ย่อมจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอน ทำให้ไม่สบายอยู่บ่อย ๆ กันเลยก็ว่าได้ ทำให้ป่วยบ้างหายบ้าง บางคนไม่รู้วิธีในการดูแลตัวเอง จึงย่อมเกิดข้อผิดพลาดกันอยู่ตลอด เมื่อคุณเองเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการป่วยอยู่บ่อย ๆ ก็ต้องไปหาหมอ เพื่อทำการรักษา แต่ถ้าคุณรู้ว่าจะรับประทานยาตัวใด ย่อมจะทำให้คุณหายขาดได้เช่นกัน ถ้าอย่างนั้นมาดูกันเลยว่า ควรรับประทานยาใดที่จะช่วยให้คุณหายหายป่วย หรืออาการปวดหัวได้อย่างรวดเร็ว ยาพาราเซตมมอล ถือได้ว่าเป็นยาที่ดีอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้คุณหายจากอาการปวดหัวได้ง่าย -ในกการออกฤทธิ์ ที่จะไปยับยั้งกการสร้างสารโพรสตรมแกลนดิน ที่อยู่ในสมอง เหมาะสำหรับในการบรรเทาอาการปวดระดับเล็ก ๆ น้อยได้ได้ เช่น ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ หรือเคล็ดขัดยอกก็เป็นได้ -การใช้ เหมาะกับผู้ใหญ่ต่อการรับประทานยา 1 ครั้ง ควรมีตัวยาพราเซตามอลไม่เกิน 650 มิลลิกรัม หากอาการปวดยังมีการคงอยู่ ในการรับประทานยาซ้ำ ๆ ต้องเว้นห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง โดยจะมีขนาดที่สูงต่อวันที่มีความต้องการไม่เกิน 2,600 มิลลิกรัมกันเลย แต่คุณเองไม่ควรรับประทานยาพาราเซตามอลนานจนเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากการรับประทานยาเกินขนาด ยาแอสไพริน -การออกฤทธิ์ไปยับยั้งเอนไซม์ในร่างกาย ที่จะทำให้เกิดการสร้างสารอักเสบ จะส่งผลให้มีการบรรเทาอาการปวดและอักเสบได้ดี -การใช้ สำหรับผู้ใหญ่ยาแอสไพรินจะต้องมีขนาดที่สูง 325-650 มิลลิกรัมต่อครั้ง จะทำให้มีการบรรเทาอาการปวดและอักเสบ ได้ แต่สำหรับยาแอสไพรินจะมีผลระคายเคืองในกระเพาอาหารควรรับประทานยาทันทีเมือคุณรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ดังนั้นเมื่อคุณเองเกิดอาการปวดเหมื่อย หรือมีอาการปวดหัว ไม่สบาย ยาทั้งสองชนิดนี้ก็จะสามารถช่วยคุณได้ แต่อย่ารับประทานเกินขนาดก็เพียงพอ

เมื่อคุณเองมีไข้ควรเลือกรับประทานยาแบบใด
เมื่อคุณเองมีไข้ควรเลือกรับประทานยาแบบใด

(Visited 5 times, 1 visits today)
Scroll to Top