การพัฒนาการศึกษาแบบไม่มีลิมิต

Click to rate this post!
[Total: 88 Average: 5]

                การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ยิ่งเราพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็จะยิ่งเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาได้เยอะ ทำให้การศึกษาของไทย ก้าวทันการศึกษาระดับโลก ยิ่งคนทีทุ่มเทแรงกายแรงใจในการศึกษาก็จะทำให้สามารถเข้าใจถึงการวิจัยต่างๆได้อย่างล้ำลึก ช่วยให้สามารถพัฒนาตัวเองจากการเรียนการสอนได้ เด็กไทย ก็จะมีทักษะมากกว่าเดิม ที่สำคัญความรู้ต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆก็จะมีมากขึ้น ทุกวันนี้ เราต้องสนใจในเรื่องของการศึกษาให้มากกว่าเดิม เพราะว่าศักยภาพในการศึกษาของคนไทยก็ถือว่าดี ทุกคนค่อนข้างเก่ง แต่ว่ายังไม่สามารถศึกษาได้แบบเต็มที่ มีแต่การเรียนแบบสคูลลิ่ง คือการเรียนในระบบที่เห็นได้อย่างมากมาย ที่มันทำให้ระบบการศึกษาในประเทศไทย ด้อยพัฒนา ทำให้ประเทศไทย นิยมการศึกษาไม่ถูกต้อง ทำให้การศึกษาไทยนั้นไม่สอดคล้อง ฉะนั้น ใช้ทรัพยากรในประเทศให้เป็นประโยชน์ เพื่อการศึกษาอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด เราต้องเริ่มการพัฒนาจากการเปลี่ยนการเรียนการอสนใหม่ เพื่อให้เด็กไทยไม่ต้องเรียนเยอะมากกว่าที่อื่นๆ หลายๆที่ หลายๆประเทศ เรียนน้อย เทคโนโลยีต่างๆ มันสำคัญมากๆ เราต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน ทำให้เด็กไทยสนใจการเรียนด้วยการใช้เทคโนโลยี เริ่มจากหลายๆคนห้ามไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้ามาในห้องเรียน เพราะว่าเด็กสนใจแต่โทรศัพท์ ฉะนั้นลองปรับเปลี่ยน ให้ใช้โทรศัพท์เป็นสื่อหนึ่งในการเรียนการสอน จะดีมากๆ ในเมื่อเทคโนโลยีมันสำคัญ เราก็ต้องทำให้ทุกๆคนได้สนุกกับเทคโนโลยี มันไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีดีหรือว่าไม่ดี มันอยู่ที่ผู้ใช้ ว่าจะสร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มากแค่หน เราจะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากแค่ไหน แต่หากว่าเราใช้งานในทางที่ผิด แน่นอนว่ายิ่งประโยชน์มันมากเท่าไหร่ ข้อเสียมันก็จะมากมายเท่านั้นเช่นกัน ฉะนั้นการค้นคว้าต่างๆด้วยการใช้เทคโนโลยี เป็นการเพิ่มทักษะที่ดีในการศึกษา ฉะนั้นการพัฒนาต่างๆของการศึกษามันก็ทำให้ทั้งเด็กทั้งอาจารย์ได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกัน แถมยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพได้อีกด้วย นี่แหละคือสุดยอดแห่งการพัฒนาการศึกษาให้ประเทศไทยมีการศึกษาที่ดี

การพัฒนาการศึกษาแบบไม่มีลิมิต
การพัฒนาการศึกษาแบบไม่มีลิมิต

(Visited 2 times, 1 visits today)
Scroll to Top