การศึกษาไทยไม่พัฒนาเพราะว่าอะไร ?

Click to rate this post!
[Total: 63 Average: 5]

                   ในปัจจุบัน เรื่องนโยบายการศึกษาเป็นสิ่งที่ระบุได้ชัดเจนเลยว่า ทำให้การศึกษาไทยนั้นไม่พัฒนา เพราะว่ายังคงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาน้อยเกินไป ทำให้เกิดปัญหาทางการศึกษา ทำให้เป็นปัญหาระดับประเทศ เมื่อไม่ให้ความสำคัญการศึกษามากพอ ผู้เรียนก็จะไม่ให้ความสำคัญในการศึกษาเช่นกัน ทำให้คนส่วนใหญ่ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการศึกษา เกิดปัญหาในการเรียนรู้ สุดท้าย ไม่มีความรู้พอที่จะเข้าทำงาน ขาดประสบการณ์ ไม่สามารถทำงานได้ สุดท้ายก็ไม่มีงานทำ ขาดรายได้ เพราะว่าการศึกษาไม่ดีพอ และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกว่าการศึกษาไทยควรปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างมาก ในส่วนของการปฏิบัติต่างๆด้านการศึกษาก็เช่นกัน ส่วนใหญ่แล้วครูบาอาจารย์ แต่ละวิชา ก็ต้องทำการถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่มีความรู้ให้กับผู้เรียนและหากว่าไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี ผู้เรียนก็จะไม่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ทำให้ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ เพราะว่าไม่เข้าใจ ฉะนั้นต้องมาปรับทัศนคติกันใหม่ เพื่อให้สามารอยู่ในสังคมได้ ความสำเร็จของนักเรียน ไม่ใช่ปัจจัยหลัก แต่ผลงานของนักเรียนคือปัจจัยหลัก ถ้านักเรียนได้รับความรู้จริงๆ มันก็ช่วยโลกได้รู้ว่า การศึกษาไทยดีจริงๆ สำหรับระบบการศึกษาไทยที่ยังคงมีปัญหาในตอนนี้ แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่มาก แม้ว่าในปัจจุบันนักเรียนจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์มากกว่าในปัจจุบัน ทำให้บางครั้ง นักเรียนเกิดความกลัว ไม่กล้าพูด ไม่กล้าถามทำให้บางครั้งเกิดการวิเคราะห์ผิดพลาด และทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจดจำ ยิ่งไปกว่านั้น สังคมการศึกษาในปัจจุบัน ได้เน้นย้ำว่า นักเรียนต้องมีความเก่ง ต้องแข่งกันเรียน ทำให้สุดท้ายนักเรียนผิดหวัง เมื่อไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายได้ ฉะนั้น เราต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ให้ค่อยๆพัฒนาในตั้งแต่อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้มีมาตรฐานเหมือนประเทศอื่นๆ แค่นี้การศึกษาไทยก็จะไม่ล้มเหลมทางการศึกษาอีกต่อไป ยิ่งระบบการศึกษาพัฒนาได้เร็วมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้เกิดความน่าสนใจในการศึกษาเร็วมากขึ้น ฉะนั้นหากต้องมีการพัฒนาการศึกษา ก็ต้องเริ่มจากการปรับนโยบายการศึกษาใหม่ให้สามารถเพิ่มความเข้าใจในการศึกษาให้กับผู้เรียนมากกว่าเดิม

การศึกษาไทยไม่พัฒนาเพราะว่าอะไร ?
การศึกษาไทยไม่พัฒนาเพราะว่าอะไร ?

(Visited 7 times, 1 visits today)
Scroll to Top