ทำไมการศึกษาไทยจึงไม่ค่อยได้รับการพัฒนา

Click to rate this post!
[Total: 71 Average: 5]

               ความจริงแล้ว การศึกษาไทยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำเอาสิ่งที่ได้ศึกษาไปพัฒนาส่วนอื่นๆได้อีก ฉะนั้น เราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคนให้ได้ก่อน เพื่อที่จะให้คนมีการศึกษาแล้วนำไปพัฒนาสิ่งอื่นๆ ยิ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีก้าวล้ำไปเป็นอย่างมาก ทำให้โลกของเราต้องได้รับการพัฒนาจากบุคลากรที่ดี ในประเทศไทยมีสังคมที่มีการศึกษาที่เป็นปัญหา หลังจากมีการวิจัยออกมาแล้วก็พบว่าการศึกษาในประเทศไทย ค่อนข้างมีความล้มเหลว เนื่องจากเยาวชนไทย ได้สะท้อนความอ่อนแอทางการศึกษาออกมา เนื่องจากมีปัญหาเรื่องครอบครัว เรื่องอบายมุข และเรื่องพฤติกรรมต่างๆ ทั้งนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆมากมาย ทั้งนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เรียกว่าเป็นปัญหาหลักๆ ที่เป็นผลกระทบใหญ่มากๆ สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องของการศึกษาไทย เรียกว่ายังติดพฤติกรรมทางสังคมมากๆ เพราะว่าค่านิยมทางสังคมไทย เรียกว่าเป็นค่านิยมที่ผิด ทั้งนี้ก็ทำให้เกิดวิกฤติทางสังคมทำให้เกิดการทำร้ายตัวเอง และที่สำคัญ และจนเกิดปัญหาวัยรุ่น ทำให้ส่งผลกระทบอย่างสูงสุดต่อการศึกษาไทย แต่ในช่วงหลัง ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาใหม่กว่า เกือบ 2 หมื่นแห่งทั่วไทย ซึ่งตีแล้วก็ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่พบว่าผู้เรียนได้รับการกระตุ้น การวิเคราะห์ ที่ดี แต่ว่ายังมีปัญหาในเรื่องของกาตัดสินใจต่างๆ ทำให้คุณภาพการเรียนการสอนก็มีปัญหาด้วยเช่นกัน ฉะนั้น ในปัจจุบันจึงมีการพบว่า การศึกษาไทย มีประสิทธิภาพเพียง 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และมีคุณภาพมากที่สุด เพียงแค่ 12 เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้น ทุกคนที่ยังได้รับการเรียนการสอน ก็ต้องทำการเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อสร้างคุณภาพในการเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ทางการศึกษาให้ตัวเอง หากว่าทุกคนค่อยๆเพิ่มทักษะและเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเองก็จะทำให้เพิ่มคุณภาพทางการศึกษาได้มากขึ้นแน่นอน เพราะว่าในปัจจุบันสาเหตุหลักๆที่การศึกษาไทยด้อยพัฒนาก็คือ นโยบายไม่ดี, การปฏิบัติไม่ดี, ระบบการศึกษาไม่ดี จึงทำให้การศึกษาของไทย ไม่มีมาตรฐานและทำให้ผู้เรียนไม่มีการพัฒนาทำให้ไม่ได้รับความรู้จากการศึกษามากพอ

ทำไมการศึกษาไทยจึงไม่ค่อยได้รับการพัฒนา
ทำไมการศึกษาไทยจึงไม่ค่อยได้รับการพัฒนา

(Visited 7 times, 1 visits today)
Scroll to Top