ข้อเสียของการศึกษาในปัจจุบัน

Click to rate this post!
[Total: 94 Average: 5]

                 ในปัจจุบันนี้การศึกษาเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆในประเทศ ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกล หรือว่าไม่ไกลก็ต้องเน้นย้ำในเรื่องของการศึกษาเพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุด พร้อมเพิ่มคุณธรรมให้กับชีวิตได้ ทั้งนี้เอง เราก็จะพบได้ว่าหากเราไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอ ก็จะทำให้เรานั้นพลาดในเรื่องของการนำอบายมุขเข้ามาสู่ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการพนัน, การมีเพศสัมพันธ์, การลักขโมย, อีกทั้งคุณธรรมในชีวิตด้วย ทุกวันนี้ข้อเสียของการศึกษาจึงเป็นปัญหาหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนเอง ที่มักจะมีปัญหามาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน หรือว่าสื่อต่างๆ เทคโนโลยีต่างๆที่รวดเร็วจนทำให้ชีวิตมีปัญหา เพราะว่าไม่สามารถควบคุมการกระทำของตัวเองได้ และไม่มีคามรับผิดชอบมากพอ ไม่สามารถคิดในความชั่วดีได้ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งแวดล้อมมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมันจะเติมเต็มให้เราได้รับการศึกษาด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆที่พร้อมเสริมการศึกษาให้กับตัวเราเองให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ยิ่งเรามีการศึกษามากเท่าไหร่ก็จะทำให้เรานั้นมีประสบการณ์มากขึ้น เราอาจจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี แต่ทั้งนี้เราก็ต้องปรับปรุงตัวเราเองให้เข้ากับสังคม เพื่อให้สามารถพัฒนาสังคมได้ง่าย เพื่อให้สามารถเติมเต็มคุณธรรมต่างๆได้ดี และสามารถพัฒนาในเรื่องของจริยธรรมสู่ประเทศต่อไป ก่อนหน้านี้เคยมีคนพูดออกมาว่าการศึกษาของประเทศฟินแลนด์นั้นดี เพราะว่ามีการเรียนแค่วันละ 5 ชั่วโมง ไม่มีการสอบใดๆ มีแต่กิจกรรมต่างๆเข้ามาเติมเต็ม มีอาจารย์ที่มีคุณภาพ เน้นให้เด็กมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากที่สุด แต่การศึกษาของไทย มีความแตกต่างจากนั้น เนื่องจากพบว่ามีสภาพการเรียนที่น่าเบื่อหน่าย มีการตีเด็กบ่อยๆจนเกิดปัญหา จึงมีการเปรียบเทียบกันว่าการศึกษาของประเทศฟินแลนด์นั้นดีที่สุดในโลก ไม่มีแรงกดดัน ไม่มีการแข่งขัน แต่เด็กที่เข้าเรียนกลับมีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างในประเทศไทย ยังเห็นได้ชัดอีกจุดหนึ่งว่า บางคนที่เรียนแย่ กลับเอาตัวรอดได้ บางคนเรียนดีสุดๆ แต่ต้องกลับมาเฟล ได้งานอะไรทำไม่รู้

ข้อเสียของการศึกษาในปัจจุบัน
ข้อเสียของการศึกษาในปัจจุบัน

(Visited 10 times, 1 visits today)
Scroll to Top