คนไทยกับการศึกษาตลอดชีวิต

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 5]

          การศึกษาเป็นการพัฒนาคนไทยให้สามารถเข้ากับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเศรษฐกิจ ในส่วนของสังคม อีกทั้งในเรื่องของการเมือง ในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าและล้ำไปทุกวัน มีการพัฒนาทุกวัน ทำให้วิถีการใช้ชีวิตต่างๆก็ต้องมีศักยภาพมากขึ้น ทั้งนี้เองมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมมีความสุขมากขึ้น เพราะว่าหากเราใช้การศึกษาให้ถูกกฎหมาย ก็จะช่วยให้สังคมเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถขับเคลื่อนองค์กรต่างๆได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้เองก็ต้องยอมรับสิ่งต่างๆด้วยว่า การพัฒนาของคนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ช่วยให้ทรัพยากรต่างๆได้รับการพัฒนามากที่สุด การศึกษาจึงเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้เอง หากว่าเราเปรียบเทียบการศึกษากับการลงทุนอย่างอื่น ก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคนให้ตรงกับศักยภาพอย่างแท้จริง จะมีคุณธรรม มีจริยธรรมมากกว่าเดิม เพราะว่าการศึกษานั้นเป็นกระบวนการที่ดีในการพัฒนามนุษย์ ทั้งนี้เองก็จะทำให้ปัญญา ร่างกาย และจิตใจ มีการพัฒนาให้มีความสมดุลมากขึ้น ทำให้สามารถอยู่ในสังคมได้ดีมากขึ้น เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ เป็นความมั่นคงซึ่งการศึกษานั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ, การศึกษานอกระบบ อีกทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มทักษะต่างๆให้แต่ละคนได้มีความรู้ ยิ่งเราได้รับการศึกษาตลอดเวลา ก็จะทำให้เราได้รับการปลูกฝังและพัฒนาตัวเองตลอดชีวิต ช่วยให้เรานั้นมีทัศนคติที่ดี ช่วยให้เรามีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทำให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเองได้ง่ายๆ เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญของมนุษย์ ตั้งแต่เราเกิดมาก็ต้องเรียนรู้แล้ว และหากว่าเราเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆก็จะทำให้เรามีความรู้ไปจนตาย แม้ว่าเราตายแล้วอาจจะเอาความรู้ไปไม่ได้ แต่ตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ ความรู้ มันจะเป็นประโยชน์กับตัวเราแน่นอน ฉะนั้นหากคนไทยอยากได้รับการพัฒนาให้ชีวิตมีความยั่งยืนมากขึ้น ก็ต้องมีการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้ชีวิตนั้นมีคุณภาพ ให้ชีวิตได้เข้าสู่สังคมได้อย่างมีมาตรฐาน ช่วยให้มีประสบการณ์ต่างๆในการใช้ชีวิตในสังคมได้มากขึ้น

คนไทยกับการศึกษาตลอดชีวิต
คนไทยกับการศึกษาตลอดชีวิต

(Visited 13 times, 1 visits today)
Scroll to Top