คุณธรรมและคุณภาพของการศึกษาไทย

Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 5]

           สำหรับการศึกษาไทยเป็นการศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้เองก็ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดต่างๆโดยการนำความรู้ด้านต่างๆเข้ามาช่วยในเรื่องของการศึกษา

          เพราะว่าการศึกษาในปัจจุบัน ได้มีการใช้อำนาจมาตรา 44 เข้ามาช่วยในเรื่องของการควบคุมการศึกษา ตั้งแต่การศึกษาในระดับประถม การศึกษาในระดับมัธยมพร้อมทั้งมีการพัฒนาไปยังการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการเติมเต็มการศึกษาในระดับล่างให้มีความแข็งแกร่ง ปัญหาในเรื่องของการศึกษาไทยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียน เนื่องจากเป็นที่น่ากังวลอย่างมากเพราะว่าสถิติต่างๆ ของการศึกษาไทยต่ำลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมากที่สอบตก แต่หากว่าใช้คุณธรรมในการเปรียบเทียบกับการศึกษา เรียกว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กไทยต้องพบเจอปัญหาต่างๆมากมาย ซึ่งต้องใช้กระบวนการคุณธรรมในการปลูกฝังเด็ก เพื่อทำการเพิ่มความรู้ต่างๆให้กับนักเรียนตั้งแต่เป็นเยาวชน ทั้งนี้เองก็เพื่อปลูกฝังให้เป็นกำลังสำคัญของชาติ สำหรับการศึกษาไทย เป็นสิ่งที่กำลังมีการปฏิรูป เพื่อเน้นความมีคุณภาพมากที่สุด เน้นความมีคุณธรรมมากที่สุด เพราะว่าในปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอล ปัญหาต่างๆทางด้านการศึกษาค่อนข้างน่าคิด เพราะว่าฝรั่งหลายๆคนก็รู้ว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ฉะนั้นนิสัยของคนไทยก็จะติดในเรื่องของปัญหาทางด้านคุณภาพของการศึกษาไทย เนื่องจากคุณภาพเริ่มไม่มีแล้ว ก็ต้องใช้คุณธรรมเป็นหลัก เพื่อเติมเต็มความมั่นคงให้กับการศึกษาไทย ทั้งนี้เองก็ต้องทำการเปลี่ยนวิธีการคิดต่างๆให้กับนักเรียน เพื่อเติมเต็มระบบการศึกษาให้ดีที่สุด เติมเต็มคุณธรรมให้มากกว่าเดิม และเติมเต็มความรู้ต่างๆ เติมเต็มคุณภาพต่างๆ เพื่อบูรณาการการศึกษาให้ดีที่สุด เพราะว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญของมนุษย์ หากว่าเราไม่ใส่ใจก็จะทำให้ความสมดุลไม่มี ทำให้คุณภาพไม่ดี และที่สำคัญก็จะไม่ประสบความสำเร็จ แต่หากว่าเราลำดับความสำคัญผิด ก็จะทำให้ขาดคุณธรรมทำให้ไม่สามารถแสวงหาประโยชน์ได้ ฉะนั้นหากเราต้องกระตุ้นในเรื่องของการเรียนรู้ การศึกษาไทยให้ดี ก็ต้องนึกถึงการฟื้นฟูความดี ฟื้นฟูคุณธรรม เพื่อให้การศึกษาไทยไม่สบปัญหาอีกต่อไป

คุณธรรมและคุณภาพของการศึกษาไทย
คุณธรรมและคุณภาพของการศึกษาไทย

(Visited 11 times, 1 visits today)
Scroll to Top