เมื่อคุณหนู เผชิญปัญหาสายตาขี้เกียจ พ่อแม่ควรทำอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

          สายตาขี้เกียจ (Lazy Eye หรือ Amblypia) พบได้มากขึ้นในปัจจุบัน ในกลุ่มเด็กที่ใช้สายตาไปกับการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท๊บเลตเป็นเวลานานและติดต่อกันนาน เนื่องจากในจอคอมพิวเตอร์มี แสงสีฟ้า () ซึ่งมีมีพลังงานมากพอที่จะไปกระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระ ภายในลูกตาเป็นอันตรายต่อเซลล์จอประสาทตา Lazy Eye จึงเป็นปัญหาที่ผู้ปกครองและจักษุแพทย์ต้องรับมือในขณะนี้ มักจะเกิดกับเด็กๆแรกเกิดจนถึงอายุ 6 -7 ปี ถ้าได้รับการรักษาช้าไม่ทันการณ์และถูกต้องอาจทำให้เกิดอาการตามัวไปตลอดชีวิต และไม่สามารถรักษาได้ด้วยการใส่แว่น รับยาไปรับประทาน หรือ ใช้ยาหยอดตาตลอดจนแก้ไม่ได้ด้วยการทำเลสิก มารู้จักกับ โรคสายตาขี้เกียวจนี้กันก่อน สายตาขี้เกียจ เป็นภาวะที่ดวงตาข้างหนึ่งเกิดอาการขี้เกียจขึ้นมาสมชื่อ โดยจำทำให้ความสามารถในการมองเห็นของดวงตา ข้างใดข้างหนึ่งด้อยกว่าอีกข้างหนึ่ง และมองเห็นภาพที่มัวกว่าด้านปกติ สาเหตุของโรคสายตาขี้เกียจ นอกจากมาจากพฤติกรรมของเด็กในการใช้สายตาเพ่งมองอคอมพิวเตอร์แล้วยังมีสาเหตุมาจาก โรคตาเหล่ เพราะสมองจะไปส่งการสายตาด้านที่ผิดปกติให้ทำงานจึงไม่ได้รับการพัฒนาจนในที่สุดใช้กานรไม่ได้กลายเป็นตาขี้เกียจนั่นเอง รวมไปถึงเกิดจากการที่สายตาทั้งสองข้างมีปัญหาแต่ไม่เท่ากัน คือ มสายตาสั้น ยาว หรือ เอียงไม่เท่ากันในตาทั้งสองข้าง ซึ่งสมองจะสั่งให้มีการใช้สายตาข้างที่ดีกว่าจนด้านที่ย่กว่าไม่ถูกใช้และไม่ได้รับการพัฒนาเช่นกัน และที่น่ากลัวกว่านั้นคือ การมีสายตาผิดปกติทั้งสองข้างอาจทำให้เกิดสายตาขี้เกียวทั้งสองข้าง และโรคที่เกิดกับดวงตาเช่น ต้อกระจกแต่กำเนิด โรคกระจกตาดำขุ่นมัว ก็เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดโรคสายตาขี้เกียจได้เช่นกัน สำหรับการรักษาหากเกิดจากความผิดปกติของสายตา เมื่อรู้เร็วแนวทางในการรักษาคือการใช้แว่นสายตาเพื่อปรับให้ค่าสายตาเป็นปกติผ่านการมองผ่านเลนส์แว่น หรือ การผ่าตัดเลสิก และผ่าตัดรักษาอาการผิดปกติของสายตาตามกรณีของอาการ ส่วนวิธีการป้องกันการเกิดปัญหาสายตาขี้เกียจในกลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรมติดจอคอมพิวเตอร์ ผู้ปกติครอบต้องใช้มาตรการการจำกัดเวลาในการใช้เครื่องมือประเภทคอมพิวเตอร์เพราะนอกเหนือจากการป้องกันการเป็นสายตาเขี้เกียจแล้วยังเป็นการฝึกให้เด็กมีวินัยในการแบ่งเวลาและลดภาวะสมาธิสั้นในเด็กด้วย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีควรให้มีการตรวจสุขภาพสายตาพร้อมกับการตรวจรับวัคซีนทุกครั้ง ในเด็กโตควรพบจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่วนเด็กที่พบว่ามีอาการของโรคสายตาขี้เกียจแล้วผู้ปกครองควรเข้ารับคำแนะนำจากจักษุแพทย์เพื่อขอแนวทางในการรักษาต่อไป      

เมื่อคุณหนู เผชิญปัญหาสายตาขี้เกียจ พ่อแม่ควรทำอย่างไร
เมื่อคุณหนู เผชิญปัญหาสายตาขี้เกียจ พ่อแม่ควรทำอย่างไร

(Visited 8 times, 1 visits today)
Scroll to Top