เคล็ดลับง่ายๆในการสร้างสมาธิ

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

เมื่อกล่าวถึงเรื่อง สมาธิ ทุกคนจะคิดถึง การนั่งขัดสมาธิ หลับตาและภาวนาในใจว่า ลมหายใจเข้า ให้ท่องว่า พุทธ พอลมหายใจออก ให้ท่องว่า โธ ซึ่งนั่นก็เป็นภาพจำและความเข้าใจที่พุทธศาสนิกชนทุกคนเข้าใจตรงกัน แต่จริงๆ แล้ว การสร้างสมาธิ สามารถทำได้อีกหลากหลายวิธี เพราะสมาธิ คือ การตั้งใจคิดหรือพูดหรือทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามอย่างต่อเนื่องจนเกิดความสุขสงบ นั่นเอง สมาธิ คือ สิ่งที่มีประโยชน์ต่อทุกคนบนโลกนี้ ที่ทุกคนสามารถทำได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส เพียงแค่คุณเข้าใจถึงเคล็ดลับ วิธีการ และนำสิ่งที่อ่านในบทความนี้ไปปรับใช้ตามความถนัดของคุณ ประโยชน์ของสมาธิจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณทันที เคล็ดลับง่ายๆ ในการสร้างสมาธิ คือ

1.เปิดใจให้เห็นว่าประโยชน์ของสมาธิมีมากมายและทำให้ชีวิตผู้ที่ฝึกสมาธิมีคุณภาพดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจและสังคม เช่น ถ้าเด็กมีสมาธิดีเด็กก็จะเรียนเก่ง ถ้าผู้ใหญ่วัยทำงานมีสมาธิในการทำงานก็จะทำให้งานสำเร็จ ส่วนผู้สูงวัย หากมีสมาธิดีก็จะสุขกายสบายใจ แม้เจ็บป่วยทางกายแต่จิตใจมีสมาธิก็จะแจ่มใสและสงบ ความทุกข์ก็น้อยลง วิธีนี้หากคุณเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างสมาธิ เปรียบเหมือนคุณได้เห็นเป้าหมายของการสร้างสมาธิ ทำให้คุณเกิดแรงจูงใจที่อยากจะสร้างสมาธิมากขึ้นด้วยตัวคุณเอง
2.เริ่มทำความเข้าใจว่า สมาธิ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการที่คุณสามารถออกแบบได้เองในสไตล์ที่คุณชอบ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปฝึกที่วัดเท่านั้น เพราะสมาธิ เกิดขึ้นได้จากการที่คุณที่จิตของคุณได้จดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆ จนเกิดความนิ่ง ความสงบ จนเกิดเป็นความสุข  ถามตัวเองว่า สิ่งใดที่คุณจะเอาจิตใจของคุณจดจ่ออยู่ได้นานๆ แบบไม่รู้สึกเบื่อ แน่นอนว่า สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่คุณชอบและเน้นว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีงามที่มีประโยชน์ต่อทั้งตัวเอง ครอบครัว และสังคมด้วยก็จะยิ่งดี ถ้าคุณจะฝึกเด็กสักคนให้มีสมาธิดี จะได้ตั้งใจเรียน และเรียนเก่ง วิธีการแรกคือ หาสิ่งที่เด็กคนนี้ชอบ เช่น การวาดรูป การร้องเพลง การอ่านหนังสือ รวมถึงการฝึกพูด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ต่างๆ ของเด็กได้เป็นอย่างดี การที่เด็กได้ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เด็กจดจ่อและจะเกิดสมาธิขึ้นเองโดยไม่รู้ตัว คุณสามารถเลือกกิจกรรมต่างๆ ที่คุณชอบ แล้วจดจ่ออยู่กับมัน เป็นเคล็ดลับการสร้างสมาธิในแบบที่ง่ายที่สุด เพราะหากคุณชอบทำกิจกรรมอะไรคุณก็จะมีความสุข ไม่ฝืนใจ สมาธิก็จะเกิดขึ้นกับคุณทันที เช่น การร้องเพลง การปลูกต้นไม้ คุณเองก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกสมาธิของคุณได้ เพียงแต่คุณต้องตั้งใจ จดจ่อ และมีวินัยต่อการฝึกสมาธิจริงๆ แต่การฝึกสมาธิด้วยวิธีนั่งหลับตา ภาวนา คุณก็อย่าละเลย เพราะหากคุณปฎิบัติเป็นประจำ ความสุข สงบ จะเกิดขึ้นกับคุณโดยอัตโนมัติ 3.วิธีการสร้างสมาธิข้อสุดท้ายนี้ ขอเน้นว่า คุณต้องลงมือปฏิบัติ ลองเริ่มจากกิจกรรมที่ชอบ ฝึกให้ใจจดจ่อกับกิจกรรมนั้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เน้นว่าต้องทำต่อเนื่องให้ได้อย่างน้อย 21 ครั้งขึ้นไป เพราะจากนั้นกิจกรรมนี้จะเป็นสิ่งที่หลายเป็นกิจวัตรประจำวันของคุณ ทำให้สมาธิในเบื้องต้นจะเกิดขึ้นกับคุณ ต่อมาก่อนนอนหลังจากสวดมนต์ คุณควรนั่งสมาธิเป็นเวลาอย่างน้อย วันละ 15 – 20 นาที เพื่อให้จิตใจของคุณสงบ ระหว่างนั่งสมาธิขอให้ได้คิดทบทวนสิ่งที่คุณได้ปฏิบัติในแต่ละวัน ว่าคุณได้ทำสิ่งใดบ้าง สิ่งนั้นมีประโยชน์หรือไม่ หรือมีสิ่งใดที่ผิดพลาด ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขในวันต่อไป จากนั้นก็ตั้งใจนั่งสมาธิ ภาวนา ให้จิตใจของคุณจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจนเกิดความสงบ รับรองว่าถ้าคุณปฏิบัติเช่นนี้ได้ทุกคืนก่อนนอน นอกจากร่างกายของคุณจะรู้สึกผ่อนคลายแล้ว จิตใจของคุณจะได้รับความสบายใจอย่างที่สุด

เคล็ดลับง่ายๆในการสร้างสมาธิ
เคล็ดลับง่ายๆในการสร้างสมาธิ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top