ทำอย่างไรดีเมื่อตกงาน

Click to rate this post!
[Total: 75 Average: 5]

คำว่า ตกงาน ไม่ได้มีความหมายว่า ทั้งชีวิตของคุณจะล้มเหลวหรือพังทลาย เพราะช่วงเวลาที่คุณจะพบกับคำนี้ในชีวิต เป็นเพียงบางช่วงจังหวะของชีวิตเท่านั้น ดังนั้น คุณจะต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ด้วยจิตใจที่เป็นนักสู้ของคุณ ซึ่งแนะนำว่า คุณสามารถใช้เทคนิคพิชิตการตกงาน ดังนี้
1.การทำใจยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น โดยคุณต้องทำความเข้าใจขึ้นสาเหตุที่คุณต้องเจอกับคำว่า         ตกงาน เช่น บริษัทเลิกจ้างคุณเพราะเหตุผลทางธุรกิจ ดังนั้นคุณจึงต้องถูกเลิกจ้างและประสบกับภาวะ               ตกงาน แต่ในกรณีแบบนี้ คุณจะได้รับเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง ทำให้คุณจะมีเงินก้อนเพื่อใช้เป็นทุนตั้งหลักหรือเป็นทุนสำรองในการดำเนินชีวิต ก่อนที่จะหางานใหม่ได้ แต่เพื่อความปลอดภัย ระหว่างที่คุณยังหางานใหม่ไม่ได้ คุณต้องประหยัดค่าใช่จ่ายให้ได้มากที่สุด
2.คำว่า อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา คุณต้องจำให้ขึ้นใจโดยเฉพาะช่วงที่กำลังว่างงาน เพราะคุณควรที่จะหางานอะไรก็ได้ทำไปก่อนเพื่อให้คุณมีรายได้ แม้เป็นเพียงรายได้เล็กน้อยก็อาจจะช่วยลดภาระไปได้บ้าง
3.ใช้ช่วงเวลาที่คุณว่างงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเริ่มจากการหันกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพของคุณทั้งทางกายและทางใจ เช่น คุณต้องปรับทัศนคติและมองโลกในแง่ดี คิดว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณได้กลับมาชาร์จแบตและเติมเต็มทั้งความรู้ ความสามารถของคุณให้พร้อมสำหรับการทำงานใหม่ เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณอาจไม่เคยได้มีเวลาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองเลย เมื่อมีโอกาสระหว่างหางานใหม่ คุณอาจใช้เวลาในการออกกำลังกาย หรือ ไปเที่ยวพักผ่อน หรือ ทำบุญ หรือทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือไปพบปะสังสรรค์กับบรรดาเพื่อนๆ ในสังคมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะงานใหม่ที่รอคุณอยู่อาจจะมากับเพื่อนๆ รอบกายคุณก็เป็นได้
4.เติมกำลังใจของตัวเองอยู่เสมอ ยิ่งในภาวะที่คุณว่างงาน จงให้กำลังใจตัวเองและคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัวก็สามารถเป็นที่ปรึกษาทางใจให้คุณได้ เพราะทันทีที่คุณมีกำลังใจ คุณจะสามารถก้าวต่อไปได้ทุกสภาวะ
5.ค้นคว้าหางานที่คุณคิดว่า ใช่ แล้วเตรียมความพร้อมของคุณที่จะไปสมัครเพื่อให้ได้ทำงานที่คุณปรารถนา โดยเริ่มตั้งแต่เตรียมตัวเองในเรื่องความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ และสำคัญที่สุด คือ ความมั่นใจในตัวเอง ห้ามท้อเด็ดขาด เพราะหากไปสมัครแล้ว ยังไม่ได้ ก็ต้องมุ่งมั่นสมัครงานต่อไปอย่างมีความหวัง บอกตัวเองทุกวันว่า คุณจะต้องได้ทำงานที่เหมาะกับคุณอย่างแน่นอน
6.การเรียนต่อ อาจเป็นอีกหนึ่งหนทางในการพัฒนาศักยภาพของคุณ หากคุณมีทุนในการเรียนต่อ แนะนำว่า ให้เลือกเรียนต่อในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน หรืออาจจะเป็นการเรียนต่อในหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เฉพาะทางก็ได้ เพราะอาจเป็นอีกช่องทางให้คุณสามารถนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรนั้นๆ ไปประกอบอาชีพส่วนตัวก็ได้
จะเห็นว่า คำว่า ตกงาน ไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณต้องมืดมน เพียงแค่คุณเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส เพราะการตกงานในวันนี้ อาจจะนำมาซึ่งความสำเร็จในงานใหม่ๆ และมีชีวิตใหม่ๆที่สดใสกว่าเดิมก็ได้และทำให้คุณได้เติบโตขึ้นจากความผิดหวัง ขอเพียงคุณต้องมีสติ ก้าวผ่านจังหวะชีวิต ช่วงที่ต้องตกงาน ไปให้ได้เท่านั้นเอง

ทำอย่างไรดีเมื่อตกงาน
ทำอย่างไรดีเมื่อตกงาน

(Visited 9 times, 1 visits today)
Scroll to Top