เทคนิคการสร้างกำลังใจให้ตัวเอง

Click to rate this post!
[Total: 67 Average: 5]

ชีวิตแต่ละวันที่ผ่านไป ทำให้เราต้องพบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมาย บางเหตุการณ์ก็ทำให้เรามีรอยยิ้มกับความสุขใจที่ได้รับ แต่ก็มีหลายครั้งที่ทำให้เราต้องรู้สึกท้อแท้ เสียใจและถึงขั้นหมดกำลังใจ             ไม่อยากต่อสู้ในวันต่อไปก็มี ไม่ว่าเราจะรู้สึกแย่แค่ไหน ชีวิตก็ต้องก้าวต่อไป ดังนั้นวิธีการที่จะทำเรามีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปก็คือ การนำเทคนิคการสร้างกำลังใจให้ตัวเองมาใช้ในเวลาที่เราเกิดความรู้สึกไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต ดังนี้

1.การยอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่างจริงใจ ทันทีที่รู้สึกแย่ ท้อแท้ หรือเสียใจ สิ่งแรกที่เราต้องทำคือ การยอมรับความรู้สึกนั้นๆที่เกิดขึ้น ยิ่งถ้ารู้สึกไม่มีความสุขเท่าไร สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้น คือ การได้ระบายความรู้สึกแย่ๆ เหล่านั้นออกมา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การร้องไห้ หรือ การพูดระบายความรู้สึกไม่สบายใจนั้นให้ใครสักคนที่เราไว้ใจได้รับฟัง เพราะเมื่อเราได้แสดงความรู้สึกแย่ๆ ออกไปเร็วเท่าไร เราก็ไม่ต้องเก็บกดความรู้สึกแย่ๆ เหล่านั้นไว้ให้เนิ่นนานจนเกิดเป็นการสะสมความเครียด ความเศร้า และความทุกข์ ในชีวิตของเรา ต้องบอกกับตัวเองให้ได้ว่า “เมื่อเสียใจ ต้องร้องไห้ ระบายออกมาให้พอ แต่อย่าให้ชีวิตของเราต้องจมกับความรู้สึกแย่ๆแบบนี้นานเกินไป เพราะเวลาชีวิตมันสั้น เกินกว่าจะมาเสียเวลาให้กับเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์”
2.มองเห็นคุณค่าของตัวเอง สิ่งใดที่ทำให้เราร้องไห้ได้ แสดงว่าเราให้ความสำคัญและคาดหวังกับสิ่งนั้น แต่เมื่อไม่เป็นดังที่เราหวัง เราจึงรู้สึกท้อแท้ เสียใจและหมดกำลังใจ แต่หากเราหันกลับมาให้ความสำคัญกับตัวเอง มองตัวเองให้เห็นว่า ในชีวิตของเรายังมีสิ่งที่ดีดีอีกมากมาย ลองพิจารณาตัวเองว่า ช่วงชีวิตที่ผ่านมาเราทำสิ่งใดแล้วรู้สึกดี รู้สึกถึงความสุขในการใช้ชีวิต เราได้ทำสิ่งใดให้คนรอบข้างเกิดรอยยิ้มบ้าง ค่อยๆนึกย้อนถึงความทรงจำแห่งความสุขกับการได้ทำกิจกรรมต่างๆ กับคนในครอบครัว หรือเพื่อนๆ เพราะนั่นเป็นวิธีที่จะทำให้เราได้เห็นคุณค่าของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง
3.เลือกทำกิจกรรมที่มีความหมาย ทำไปคิดไป เมื่อเราหมดกำลังใจ เบื่อหน่ายกับชีวิต สิ่งที่จะทำให้เรามีอารมณ์ดีและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น ก็คือ การเลือกทำกิจกรรมใหม่ๆในชีวิตบ้าง เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเอง ทำให้เราได้เปลี่ยนจากสิ่งเดิมๆ ที่จำเจจนเคยชินกลายเป็นความตื่นเต้นและทำให้ชีวิตได้พบเจอกับประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ           แต่ขอแนะนำว่า ทุกกิจกรรมที่เราจะทำในแต่ละวันที่หายใจ ขอให้เราได้เลือกและตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มที่ เพราะทุกกิจกรรมจะมีความหมายต่อชีวิต ก็ต่อเมื่อเราได้ทำไปและคิดไป เช่น การมีงานอดิเรกต่างๆ ,              

การนั่งสมาธิ, การปลูกต้นไม้, การอ่านหนังสือ และเทคนิคสำคัญของการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองในข้อนี้ คือ เราต้องทำกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ด้วยความใส่ใจอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เทคนิคในการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองด้วยวิธีการง่ายๆ เพียง 3 ข้อนี้ จะเกิดผลดีหรือไม่และทำให้เรามีพลังใจในการก้าวเดินทางต่อไปมากน้อยแค่ไหน ไม่มีใครตอบได้ หากไม่ลองลงมือทำ แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือ หลายครั้งที่เราหกล้ม หมดหวัง และร้องไห้ คนเดียวที่จะทำให้เราลุกขึ้นได้ใหม่ นั่นคือ ตัวของ       เราเอง ดังนั้น กำลังใจก็เช่นกัน เพราะต่อให้คนทั้งโลกมอบกำลังใจให้กับเรา แต่ก็มีเพียงกำลังใจจากตัวเราเองเท่านั้นที่จะทำให้เราต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ไปได้ ดังนั้น ทันทีที่เราหมดกำลังใจ จงเลือกใช้เทคนิคการสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง เพื่อเป็นการเติมกำลังให้ใจของเรามีพลังในการสู้ชีวิตต่อไป  

เทคนิคการสร้างกำลังใจให้ตัวเอง
เทคนิคการสร้างกำลังใจให้ตัวเอง

(Visited 11 times, 1 visits today)
Scroll to Top