วิธีสร้างความร่ำรวยแบบไม่ต้องมโน

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

ความรวย คือ สุดยอดความปรารถนาของทุกคน ด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าเราร่ำรวยเงินทอง สิ่งที่ตามมาก็คือความสุข แต่เมื่ออยากรวย อยากมีรายได้ที่มากมาย สิ่งที่ต้องปฏิบัติก็ต้องเกิดจากความตั้งใจจริงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยเช่นกัน วิธีการสร้างความรวย เราต้องมีเทคนิคในการบริหารการเงินที่ดีดังนี้

1.การตั้งเป้าหมายว่าต้องการจะรวยอย่างแท้จริง เพราะการกำหนดเป้าหมายในการใช้ชีวิต เปรียบเสมือนเรามีการวางแผนและมีจุดมุ่งหมายในการเดินทาง ความรวยก็เช่นกัน เราต้องตั้งหมายว่า ชีวิตนี้เราอยากรวยแค่ไหน อยากมีเงินเท่าไรเมื่ออายุเท่าไร และเป้าหมายนั้นต้องชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ทั้งนี้เราต้องประกาศเป้าหมายของเราให้ตัวเองรับรู้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเขียนเป้าหมายนั้นให้เราได้เห็นทุกวัน เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเราต้องเดินทางไปสู่เป้าหมายในเรื่องนี้ให้สำเร็จให้ได้
2.การประหยัดในการใช้จ่ายเงิน เราจะรวยไม่ได้เลย ถ้าเรายังใช้จ่ายตามอำเภอใจ ดังนั้นเมื่อเรามีรายได้จากการทำงานเท่าไร เราต้องรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายแต่พอเพียง รู้จักประหยัด ลดความฟุ่มเฟือยในการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น วิธีการประหยัดเงินง่ายๆ คือ ท่องให้ขึ้นใจว่าต้องใช้เงินให้น้อยกว่าที่เราหามาได้ เราต้องลดความอยากได้ในสิ่งของต่างๆ พึงใช้จ่ายเฉพาะเรื่องที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตเท่านั้น
3.การสร้างวินัยในการออมเงินให้เป็นระบบ             การรู้จักการออมเงินอย่างเป็นระบบเป็นอีกวิธีที่ทำให้เรารวยได้ เพราะหากเรารู้จักการหาเงินแต่ถ้าไม่มีวินัยในการออมเงินแล้ว เส้นทางการเป็นเศรษฐีของเราคงอีกยาวไกล วิธีการออมเงินที่ง่ายที่สุด คือ การเก็บออมทันทีที่มีรายได้เข้ามา อย่างน้อยคือ 10 % ยิ่งถ้าเรามีรายได้หลายทาง เราก็ต้องเก็บออมด้วยวิธีนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อเพิ่มเงินในบัญชีของเรา โดยกฎของการออมเงินข้อนี้ คือ ออมเพื่อออม ดังนั้น เราต้องห้ามใช้เงินออมก้อนนี้ทุกกรณี เพื่อเราจะได้เดินทางถึงเป้าหมายของเราโดยเร็วที่สุด
4.การเพิ่มรายได้ให้มีมากกว่าหนึ่งช่องทาง หากเรามีอาชีพทำงานประจำ จะทำให้เรามีรายได้เป็นประจำเป็นรายเดือน ซึ่งก็คือ จะมีเงินเดือนเข้าบัญชีเป็นประจำทุกเดือน แต่หากเราอยากรวย รายได้เพียงช่องทางเดียว ย่อมทำให้การเดินทางไปสู่เป้าหมายของเราช้า ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเพิ่มช่องทางในการหารายได้เพิ่มด้วยการหางานพิเศษทำ

เพราะจะทำให้คุณมีรายได้มากขึ้น โดยควรแบ่งเวลาในการทำงานประจำและงานพิเศษให้เหมาะสม หากเราทำได้นอกจากเราจะมีช่องทางสู่ความรวยมากขึ้นแล้ว เรายังได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ใช้ความสามารถของเราทำงานได้หลากหลาย เป็นการเพิ่มประสบการณ์และเพิ่มความสุขในชีวิตของเราได้อีกด้วย ความรวย อาจทำให้เรามีความสุข แต่หลายคนแม้จะไม่ได้ร่ำรวยจนล้นฟ้าแต่ก็มีความสุขได้เช่นกัน ดังนั้นเทคนิคที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราร่ำรวยความสุขอย่างแท้จริงอาจเป็นเพียงแค่เรารู้จักคำว่าพอเพียงและเพียงพอ เท่านั้นเอง ถามตัวเองดูนะคะว่า เป้าหมายเรื่องความรวยของเรา คือ อะไรกันแน่ ระหว่าง การรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง หรือ รวยความสุขที่เกิดจากความรู้จักพอในการใช้ชีวิตในทุกวันอย่างพอเพียง

วิธีสร้างความร่ำรวยแบบไม่ต้องมโน
วิธีสร้างความร่ำรวยแบบไม่ต้องมโน

(Visited 21 times, 1 visits today)
Scroll to Top