เทคนิคการใช้ชีวิตให้มีความสุข

Click to rate this post!
[Total: 79 Average: 5]

          ความสุข คือ สุดยอดปรารถนาของทุกคน แต่หลายครั้งที่ความสุขกลับอยู่ในชีวิตเราไม่นานทำอย่างไรที่คุณจะมีความสุขได้อย่างยั่งยืน เทคนิคการใช้ชีวิตให้มีความสุข จึงเป็นสิ่งที่คุณต้องทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ การค้นหาตัวเองให้เจอ ตอบตัวเองให้ได้ว่า สิ่งใดคือสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัด และสิ่งใดคือสิ่งที่ตัวเองได้ทำแล้วมีความสุข ความสบายใจ เช่น การได้ทำงานที่รัก ย่อมทำให้คุณเกิดความสุขทุกครั้งที่ได้ทำงาน
           
          แต่หากคุณยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำงานที่คุณรัก วิธีที่คุณจะมีความสุขในงานที่คุณกำลังทำอยู่ในปัจจุบัน           คือ การเปลี่ยนความคิดในทางบวก คุณต้องคิดว่า จงรักในงานที่ได้ทำในวันนี้ เพื่อจะได้ทำงานที่รักในวันหน้า เพื่อคุณจะได้มีความตั้งใจและสนุกกับชีวิต ณ ปัจจุบันขณะมากที่สุด การรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมี ดีใจในสิ่งที่ตนเป็น และการเห็นคุณค่าของตนเอง ย่อมเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกวันได้อย่างแท้จริง เพราะถ้าคุณรู้จักกับความหมายที่แท้จริงของคำว่า พอเพียง และใช้ชีวิตได้อย่างพียงพอต่อคุณค่าของความเป็นคน ไม่ว่าคุณจะร่ำรวยล้นฟ้าหรือมีฐานะอย่างไร ความสุขที่อยู่รอบตัวคุณ คุณก็จะสามารถสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมทันที จงเป็นผู้ให้ในทุกด้านเท่าที่จะทำได้ เพราะยิ่งคุณเป็นผู้ให้มากเท่าไร คุณจะยิ่งได้รับความสุขใจกลับคืนมามากเท่านั้น เหมือนคำกล่าวที่ว่า ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ แต่การให้ต้องเป็นการให้ที่คุณเต็มใจและไม่เกิดความลำบากในภายหลัง เช่น การให้สิ่งของ การให้ความคิด การให้คำแนะนำ การให้ความรัก ความเมตตา และการให้อภัย ซึ่งถือว่าเป็น ที่สุดของการให้ ถ้าคุณทำได้ ความสุขใจย่อมเกิดขึ้นในหัวใจคุณทันที จงภูมิใจในความสำเร็จของตนเองเสมอ แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย คุณก็ต้องสะสมความสุขใจในความสำเร็จนั้นไปเรื่อย ๆ เพื่อจะได้รวบรวมความภาคภูมิใจในตัวเองนั้นให้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเกิดความกล้าที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ใหญ่ขึ้น โดยคุณต้องวาดภาพความสำเร็จที่ตนเองต้องการให้ชัดเจน เพื่อจะได้เป็นดั่งเข็มทิศที่จะทำให้คุณมีพลังในการมุ่งมั่นไปสู่ความฝันและลงมือทำให้เป็นความจริงให้ได้ และเมื่อใดที่คุณเชื่อว่า คุณทำได้ ความสุขจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณอย่างแน่นอน คุณต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณให้ได้ เพราะความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด และคุณต้องเข้าใจว่าทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องแย่ๆ นั่นคือ ประสบการณ์ในชีวิตที่เป็นดั่งบทเรียนที่คุณได้มีโอกาสเรียนรู้และทำให้คุณได้แข็งแกร่ง เติบโตและเข้าใจชีวิตมากขึ้น หากคุณทำได้ ไม่ว่า วันพรุ่งนี้คุณต้องเจอกับเหตุการณ์ใดๆ คุณก็จะสามารถก้าวผ่านทุกอุปสรรคในทางชีวิตได้อย่างมั่นใจ เมื่อนั้นความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณได้แม้ในท่ามกลางความทุกข์ เทคนิคการสร้างความสุข ทั้ง 5 ข้อที่แนะนำ จะทำให้คุณมีความสุขในทุกวันของชีวิตได้หรือไม่           คงไม่มีใครตอบได้ดีเท่ากับตัวคุณเอง ถ้าไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ ความสุขที่อยู่รอบตัวคุณจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณได้อย่างไร

เทคนิคการใช้ชีวิตให้มีความสุข
เทคนิคการใช้ชีวิตให้มีความสุข

(Visited 24 times, 1 visits today)
Scroll to Top