รับมืออย่างไรกับคนหลาก Gen หลายสไตล์ ในที่ทำงาน

Click to rate this post!
[Total: 59 Average: 5]

          องค์กรที่ดำเนินกิจการมานานแล้วเรามักพบว่ามีคนหลากหลายอายุอยู่ในองค์การตั้งแต่วัย 20 ต้นๆ เลยไปถึง 50 ปลายๆ หรือแม้แต่มากกว่า 60 ปี คนหลานอายุในองค์กรก็เหมือนคนหลายรุ่นหลายอายุในครอบครัวจะคิดจะทำอะไรก็ต่างกัน คุณคิดภาพคนรุ่นเก่าที่มักตำหนิและตักเตือนเด็กวัยรุ่นออกใช่ไหม คุณคิดภาพปู่ย่าตายายที่ไม่เข้าวิธีใช้คอมพิวเตอร์ออกใช่ไหม เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั้งที่บ้านและที่ทำงาน สังคมการทำงานที่มีคนหลากหลายวัยจะต้องได้รับการจัดการจริงไหมเพื่อความสุขร่วมกันของทุกคนเราขอนำเสนอวิธีรับมือกับคนหลาก Gen หลายสไตน์ ในที่ทำงาน Baby Boomer เกิดในช่วง พ.ศ. 2489 – 2507 เป็นกลุ่มที่แบบเคารพกฎ กติกา ทำงานจริงจังอดทน และการทุ่มเท   ภักดีต่อองค์กรสูง มักทำงานที่เดียวตั้งแต่เริ่มต้นจนเกษียณอายุ เราอาจเรียกพกลุ่มนี้ในเชิงหยอกเย้าว่ามนุษย์ลุงมนุษย์ป้า มักจะไม่มีความสามารถและทักษะในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี แต่สิ่งหนึ่งที่คุณกลุ่มนี้มีคือทักษะการทำงานการเข้าใจงานและผ่านเหตุการณ์ต่างๆขององค์การมาจึงมีประสลการณ์สูงและมักมีคำแนะนำดีๆให้กับองค์การในช่วงวิกฤตได้ Generation X เกิดในช่วง พ.ศ. 2508 – 2522 กลุ่มนี้มักเป็นผู้บริหารระดับกลาง เกิดมาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์แพร่หลายขึ้น สิ่งที่มักพบในคนกลุ่มนี้คือมีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่เน้นทางการ ทำงานได้หลายฟังก์ชั่น เน้นการทำงานแบบ Work-life Balance ไม่มุ่งทุ่มเททำงานจนลืมการพักผ่อนข้อดีในการทำงานคือรับฟังข้อบกพร่องและพร้อมแก้ไขมากกว่าแก้ตัว Generation Y เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2540 กลุ่มคนที่รักในงานด้านไอที นิยมการสื่อวารไม่เป็นทางการผ่านสังคมออนไลน์ ทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันไม่ชอบกฎเกณฑ์ ความอดทนต่ำ ต้องรู้ชัดเจนว่าการทำงานจะได้ผลตอบแทนอะไร ในด้านการทำงานที่ดีคือความคิดสร้างสรรค์คืไม่มีกรอบความคิดมาจำกัดการแสดงความคิดเห็นทำงานได้เร็ว Generation Z เกิดในช่วง พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป เกิดมาพร้อมความสะดวกสบายทำอะไรง่ายไปหมดทั้งเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารการจราจร จึงใจร้อน แต่มีความสามารถในการเรียนรู้รวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการไร้ขอบเขตเหมาะกับงานสร้างสรรค์มากกว่างานเอกสาร เมื่อคนต่างช่วงวัยมาทำงานร่วมกันเราจะเห็นขอดีข้อด้อยของแต่ละช่วงวัย จากความแตกต่างที่เกิดขึ้นจงมองให้เห็นความหลากหลาย และใช้คนให้เหมาะกับงานทั้งนี้ต้องประสานคนทุกวัยให้มองเห็นเป้าหมายเดียวกันขององค์การโดยการหลอมรวมทุกคนให้เข้าถึงวัฒนธรรมองค์การ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมของแต่ละคน เช่น Baby Boomer ต้องการการยอมรับการชื่นชมและความมั่นคงของชีวิต Generation X ต้องการความเป็นผู้นำ   Generation X และ Y ต้องการอิสระและการให้พื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์ ความท้าทายของงาน จึงควรเลือกงานให้เหมาะกับคน และสร้างวัฒนธรรมการร่วมกันทำงานเป็นทีมในองค์การ

รับมืออย่างไรกับคนหลาก Gen หลายสไตล์ ในที่ทำงาน
รับมืออย่างไรกับคนหลาก Gen หลายสไตล์ ในที่ทำงาน

(Visited 10 times, 1 visits today)
Scroll to Top