สอนลูกให้รู้จักภัยพิบัติเพื่อเอาตัวรอด

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

โลกเราทุกวันนี้มีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นอยู่เสมอ การสอนให้เด็กๆรู้จักการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเป็นวิธีการที่ดีในการเตรียมตัวหากเกิดภัย เรื่องนี้สำหรับเด็กในยุโรปและอเมริการวมถึงญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องใหม่เพราภูมิประเทศของประเทศในถิ่นที่ตั้งนั้นมีภัยพิบัติบ่อยครั้งแต่อาจจะไกลตัวเด็กไทยอยู่บ้าง ดังนั้นเราจึงควรให้ความรู้เด็กๆเพื่อการเอาตัวรอด

1.สอนให้รู้จักภัยพิบัติชนิดต่างๆ ถึงสาเหตุของการเกิดภัยพิบัตินั้น ดูได้จากสื่อสารสอนของเมืองนอกและเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นตามภาพข่าวแต่ต้องระวังว่าไม่ควรเสนอภาพข่าวที่น่ากลัว แสดงความสูญเสียให้เด็กดูเพราจะทำให้เด็กเกิดความกลัวที่ได้รัยชมภาพความรุนแรง
2.สอนผ่านการ์ตูนที่มีการนำเรื่องภัยพิบัติมาเล่าให้เข้าใจง่าย และทำได้เด็กจำได้ดียิ่งขึ้น
3.ใช้การเล่นผ่านเหตุการณ์สมมุติคล้ายกับสร้างสถานการณ์จำลองของภัยพิบัติชนิดต่างๆให้เด็กๆได้ร่วมกันหาทางออกร่วมกัน อาจใช้พื้นที่ในบ้าน สวนสาธารณะ แหล่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กได้รู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงจะต้องทำอะไรบ้าง
4.สอนเด็กโตให้รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลเด็กเล็ก ต่อจากนั้นสอนให้เด็กรู้จักการติดต่อขอความช่วยเหลือ จดเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานกู้ภัยติดตัวเด็กและแสดงเบอร์โทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นง่าย
5.ฝึกความมีสติให้เด็กๆสอนให้เด็กๆจำกระบวนการเอาตัวรอดง่ายๆ จำให้ขึ้นใจเช่นกรณีแผ่นดินไหว สามารถให้เด็กท่องว่า หมอบ กำบัง ยึด โดยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวต้องหมอบในที่ราบ กำบังตัวเองในที่ที่มีโครงสร้างมั่นคงและอยู่ในที่ที่มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งของตกลงมา ใช้มือข้างหนึ่งยึดหลักที่มั่นคงอีกมือหนึ่งปิดท้ายทอยไว้รอจนทุกอย่างสงบลงแล้วจึงจะออกมาจากที่กำบัง และขอความช่วยเหลือ
6.เรียนรู้แผนที่บริเวณชุมชนและสถานที่สำคัญที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่นั่นให้ดี เช่นบริเวณบ้านและชุมชน โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า เพื่อที่จะรู้ว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติไม่คาดคิดแล้วลูกจะรู้เส้นทางในพื้นที่นั้นๆ
7.หากพาลูกไปในสถานที่ใหม่เรียนรู้แผนที่ของสถานที่นั้นๆมองหาจุดหนีไฟ บันไดหนีไฟ และต้องรู้ว่าเราอยู่จุดไหนจะออกไปได้อย่างไร หมายเลขติดต่อที่จะขอความช่วยเหลือต่างๆ หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวและพ่อแม่ที่ทำแบบนี้เป็นโรควิตกกังวลเกินเหตุแต่แท้จริงแล้วเป็นการสอนให้ลูกรู้จักการระมัดระวังและรอบครอบ ควรสอนให้เป็นนิสัย เพราะเราไม่รู้ว่าภัยจะเกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือไม่ และที่สำคัญคือสติที่ต้องมีครองสติให้ดี ใช้ปัญญาที่มีแก้ไขปัญหาสอนลูกในวันนี้เพื่อที่เขาจะได้เป็นคนที่ประมาท อย่างที่เราได้ข่าวอยู่เสมอว่ามีเด็กๆหลายคนที่รอดชีวิตจากภัยพิบัติเพราดีรับการสอนให้รู้วิธีการเอาตัวรอด

สอนลูกให้รู้จักภัยพิบัติเพื่อเอาตัวรอด
สอนลูกให้รู้จักภัยพิบัติเพื่อเอาตัวรอด

(Visited 25 times, 1 visits today)
Scroll to Top