ข้อดี ของ การจ้าง พนักงานบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 104 Average: 5]

ปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะทราบดีว่า  เพราะตัวเลขทางบัญชีมีความสำคัญมาก ซึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการวัดผลงานของการบริหารงานของผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจลงทุนทางด้าน การบริหารกระแสเงินสด และยังช่วยเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้อีกด้วย แต่ผู้ประกอบการหลายรายมักจะละเลยกับตัวเลขที่สำคัญเหล่านี้ เพื่อหันไปทำการตลาด หรือการออกไอเดียใหม่ๆ

สำหรับสินค้าหรือบริการ  ส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการอาจไม่มีความถนัดทาง ด้านบัญชี ทำให้มีความจำเป็นต้องมีคนคอยมาจัดการกับตัวเลขเหล่านี้แทน เมื่อไหร่ดี??ที่คุณควรจ้างผู้ทำบัญชี การที่จะเริ่มสร้างทีมฝ่ายบัญชีของบริษัทขึ้นมาแม้จะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าเมื่อไหร่ ที่ผู้ประกอบการควรจ้างพนักงานบัญชี ซึ่งผู้ทำบัญชีก็คือจะต้องทำบัญชีจากการจดบันทึกรายการลงในสมุดบัญชี แล้วทำการจำแนกรายการบัญชี และสรุปรายการบัญชี โดยจัดทำงบการเงิน เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกรายการทั้งหมด เมื่อเจ้าของกิจการเริ่มต้นธุรกิจ การจ้างผู้ทำบัญชีนับว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ได้มีแผนจะขยายให้เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่  ซึ่งผู้ทำบัญชีจะช่วยให้คุณเริ่มระบบบัญชีเบื้องต้น แล้วจึงเก็บและลงรายการบัญชีแบบถูกต้อง  ด้วยการจัดการรายการทางการเงิน และทำรายงานทางการเงินให้กับเจ้าของกิจการ ข้อดีของการจ้างพนักงานบัญชี หากเจ้าของกิจการขาดความรู้ความเข้าใจ

เมื่อทำการวางแผนกระแสเงินสดและงบดุลที่อาจทำให้คุณปวดหัว หรือหากต้องการความช่วยเหลือ การมีผู้ทำบัญชีจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเบื้องต้นในด้านการเงินเพื่อให้คุณบริหารธุรกิจได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และเมื่อคุณเป็นเจ้าของบริษัทคนเดียว ธุรกิจที่ทำที่บ้านจะต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้สูง การจ้างสมุห์บัญชีประจำอาจจะไม่ไหวยิ่งเป็นธุรกิจแบบบริหารงานคนเดียว  คุณอาจทำบัญชีเองหรือให้ผู้ทำบัญชีช่วยบ้างก็ได้ แต่ควรจะให้สมุห์บัญชีทำเรื่องการวางแผนภาษีสำหรับปลายปีงบประมาณ สมุห์บัญชีหรือนักบัญชี สมุห์บัญชีหรือนักบัญชี ในส่วนของการบัญชี (Accounting)  จะทำหน้าที่ตั้งแต่การออกแบบระบบบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี การรายงานทางบัญชี การวางรูปบัญชี การบันทึกบัญชี และการสอบบัญชี  ควรจ้างสมุห์บัญชี เมื่อมีพนักงานเพิ่ม หรือเมื่อถึงจุดๆ ที่คุณอาจเริ่มพิจารณาการเติบโตไปมากกว่าธุรกิจที่ลุยเดี่ยว  ซึ่งการจ้างสมุห์บัญชีเพื่อเสริมทีมฝ่ายบัญชีของคุณโดยจะเข้ามาช่วยในเรื่องทางการเงินต่างๆ อย่างการจ่ายเงินเดือน การจ้างสมุห์บัญชียังมีประโยชน์ต่อเมื่อคุณต้องตัดสินใจเปลี่ยนโครงสร้างสิทธิในการครอบครองบริษัท เมื่อเปลี่ยนโครง สร้างบริษัท

โดยสมุห์บัญชีจะช่วยแนะนำเรื่องการเงินและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษี เมื่อเปลี่ยนจากกิจการเจ้าของคนเดียว  มาเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ   หรือเป็นห้างหุ้นส่วน ฯลฯ เมื่อต้องการมองหาแหล่งการเงินอื่นๆ  อย่างการกู้ยืมจากธนาคาร ซึ่งแนะนำให้ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีและให้สมุห์บัญชีช่วยเตรียมเอกสารงบการเงินให้เรียบร้อย เพื่อที่จะเข้ามาช่วยในกระบวนการอนุมัติ เมื่อเจ้าของมีความยุ่งยากเรื่องระยะเวลาการชำระเงิน จะทำให้การจัดการบัญชีก็ยากตาม ทำให้ต้องการสมุห์บัญชีที่มีประสบการณ์มากกว่าผู้ทำบัญชีหรือเจ้าของกิจการ  เพราะจะช่วยบริหารเงินสดและบริหารการชำระเงินเพื่อทำให้บริษัทของคุณมีระบบการเงินที่เสถียร

ข้อดี ของ การจ้าง พนักงานบัญชี
ข้อดี ของ การจ้าง พนักงานบัญชี
(Visited 303 times, 1 visits today)
Scroll to Top