คว้าโอกาสจาก AEC…พร้อมลุยเพื่อจัดระบบบัญชีให้เป็นระบบสากล

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

          ที่ผ่านมาประเทศไทยของเราได้มีส่วนร่วมในการเปิดการค้าเสรีระหว่าง AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย AEC จะดึงดูดให้เงินทุนโดยตรงจากต่างชาติให้ไหลเข้าประเทศอาเซียนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกาหรือ ยุโรป การพิจารณาที่จะร่วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจ นั่นก็คือการมีระบบบัญชีที่แสดงสถานะการเงินอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องภาษีอย่างถูกต้อง นับเป็นช่องทางที่บริษัทธุรกิจต่างประเทศมีการเริ่มธุรกิจในอาเซียน  ด้วยการหาบริษัทพันธมิตรในอาเซียนเพื่อที่จะร่วมทุนในการทำธุรกิจ  ที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งจากชาวต่างชาติที่เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น เตรียมตัวจัดระบบบัญชีให้เป็นสากล นักลงทุนเริ่มเข้ามาตั้งธุรกิจในไทยเพื่อเป็นการรอโอกาสจาก AEC  ซึ่งสิ่งที่ SMEs ไทยต้องเริ่มคิดก็คือจะต้องตั้งรับกับคู่แข่งหน้าใหม่ๆ อีกมากมายที่จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาด และจะต้องหาประโยชน์จากโอกาสของการร่วมทุนกับพันธมิตรชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดประตูธุรกิจให้พันธมิตรเข้ามาร่วมทุน ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้คือการจัดระบบบัญชีให้เป็นสากลเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น  เริ่มจากการเลือกใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่ไม่แพงและเป็นที่รู้จักในระดับสากล  ไม่ว่าจะเป็น QuickBooks, , MYOB , Peachtree เพราะโปรแกรมบัญชีเหล่านี้ได้ถูกออกแบบให้รองรับบัญชีบริหาร อาจมีการใช้เวอร์ชั่นที่เป็นระบบออนไลน์ เพื่อรองรับการที่ผู้บริหารสามารถเข้าถึงตัวเลขทางบัญชีสำหรับใช้ในการตัดสินใจได้อย่างทันที  ซึ่งเมื่อมีระบบบัญชีที่ดีแล้ว สิ่งที่สำคัญก็คือการบันทึกข้อมูลที่ดีและถูกต้องอย่าง ครบถ้วน ทันการณ์และมีความประหยัด เลือกนักบัญชีรุ่นใหม่เตรียมรับ AEC ส่วนนักบัญชีที่จะมาทำงานนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักบัญชีรุ่นใหม่ที่เห็นถึงความสำคัญและสามารถทำบัญชีแบบสากลซึ่งจะต้องปิดบัญชีให้ทันการณ์อย่างน้อยเดือนต่อเดือน อาจจะเลือกสำนักงานบัญชีที่เชื่อถือได้ หากจ้างนักบัญชีภายในอาจจะต้องเจอกับปัญหาการเข้า-ออกบ่อย ยิ่งทุกวันนี้นักบัญชีขาดแคลนมาก และอาจทำให้ระบบบัญชีล่มได้  แต่การจ้างสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์อย่างน้อยก็มีองค์กรที่รับผิดชอบกับงานบัญชีของคุณ  การเลือกสำนักงานบัญชีที่เชื่อถือได้นั้นลองไปค้นหาจากกูเกิ้ลคำว่า “สำนักงานบัญชีคุณภาพ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” จะทำให้พบรายชื่อของสำนัก งานบัญชีที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ลองคุยเปรียบเทียบหรือตกลงเงื่อนไขกันดู ระบบบัญชีต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา เมื่อมีโปรแกรมและนักบัญชีที่ดี ก็ควรจะได้ผลผลิตที่ดี นั่นคือรายงานทางบัญชี ที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้ และเมื่อชาวต่างชาติคิดที่จะร่วมทุนสิ่งแรกที่เขาจะถามหาคืองบผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รวมเอางบดุลและงบกำไรขาดทุนอยู่ในนั้น เมื่อเขาศึกษาข้อมูลและหากเห็นว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจ น่าร่วมลงทุนเขาก็จะเอานักบัญชีมืออาชีพเข้ามาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินอีกครั้ง เพื่อตรวจดูความมีอยู่จริงของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร หรือ ทรัพย์สิน ฯลฯ  และอาจขอตรวจนับเงินของจริง ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบบัญชีนั้นต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้จริง จึงจะสอบผ่าน แม้ไม่คิดจะร่วมทุนกับใคร ก้อไม่ใช่ว่าจะไม่ต้องจัดระบบบัญชีแต่จะต้องสู้กับคู้แข่งทางการค้าโดยจะต้องมีตัวเลขทางบัญชีที่ดีไว้ช่วยในการตัดสินใจกำหนดกลยุทธทางการค้า ซึ่งคุณอาจจะต้องเริ่มจัดระบบบัญชีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสำหรับการแข่งขันและโอกาสธุรกิจในยุค AEC

คว้าโอกาสจาก AEC...พร้อมลุยเพื่อจัดระบบบัญชีให้เป็นระบบสากล
คว้าโอกาสจาก AEC…พร้อมลุยเพื่อจัดระบบบัญชีให้เป็นระบบสากล

(Visited 17 times, 1 visits today)
Scroll to Top