วิธีการทำสัญญากับตน หนึ่งในวิธีการควบคุมตน เพื่อพัฒนาตนเอง

Click to rate this post!
[Total: 82 Average: 5]

          การทำสัญญากับตน   ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่ส่งผลต่อพลังในการก้าวเดิน เพื่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเต็มขั้น  ซึ่งการทำสัญญากับตนเองนั้น ถือได้ว่าเป็นข้อตกลง ที่ถูกเขียนขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งคุณเท่านั้นที่ได้ทำสัญญากับตัวคุณเอง ทั้งหมดของสัญญา จะต้องมีการระบุทุกสิ่งอย่างที่คุณจะต้องทำ พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายแล้ว คุณจะได้อะไรกลับมาบ้าง  ซึ่งการทำสัญญาตนรูปแบบก็เหมือนกับการทำสัญญาอื่น ๆ เช่นกัน ซึ่งจะต้องมีการระบุวันและเวลา พร้อมทั้งระยะเวลาที่ชัดเจน  ซึ่งในสัญญาจะต้องระบุ ดังนี้ สิ่งที่ควรมีภายในสัญญาของคุณ ควรมีเป้าหมายของพฤติกรรมที่จะต้องการบรรลุผล โดยจะต้องกำหนดช่วงเวลาให้มีความแน่นอน กำหนดสิ่งเสริมแรงที่จะใช้อย่างชัดเจน รวมไปถึงกำหนดเวลาที่จะใช้ในการเสริมแรงด้วย รางวัลเพิ่มเติมที่คุณจะได้รับ เมื่อคุณสามารถทำงานขั้นต่ำได้อย่างสำเร็จลุล่วง บทลงโทษ ถ้าหากคุณไม่สามารถทำตามสัญญาได้สำเร็จ โดยเฉพาะภายในระยะเวลาที่คุณได้กำหนดขึ้นมา วิธีการเก็บบันทึกพฤติกรรมของตนเอง ว่าจะมีวิธีการอย่างไร พยาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญ ที่จะคอยช่วยเหลือคุณประมาณ 2 คน การกำหนดหัวข้อภายในสัญญา ควรประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป้าหมาย ข้อตกลงระหว่างตน สิ่งที่ช่วยเสริมแรง การให้รางวัลกับตนเอง บทลงโทษที่ตนเองจะต้องได้รับ หากไม่สามารถทำตามสัญญาได้ การบันทึก ในกรณีของการทำสัญญาตนนั้น หากได้นำไปใช้ควบคู่กับวีการ หรือเทคนิคต่าง ๆ ในการพัฒนาตนในรูปแบบอื่น ๆ จะสามารถทำให้วิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่ว่านี้ มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่จะสามารถทำให้คุณพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มขั้น อย่างน้อยการที่คุณได้บรรลุตามเป้าหมาย ก็ถือได้ว่าคุณได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองมาด้วยความตั้งใจ เพราะถ้าหากคุณไม่ตั้งใจทำจริง ๆ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง จนกระทั่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ที่คุณได้ทำการระบุไว้ภายในสัญญาตนได้อย่างแน่นอนค่ะ

วิธีการทำสัญญากับตน หนึ่งในวิธีการควบคุมตน เพื่อพัฒนาตนเอง
วิธีการทำสัญญากับตน หนึ่งในวิธีการควบคุมตน เพื่อพัฒนาตนเอง

(Visited 126 times, 1 visits today)
Scroll to Top