สาเหตุสำคัญที่ทำให้กระบวนการปรับตน เกิดความล้มเหลว

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

          การปรับตน ถือได้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นได้ แต่การปรับตนที่ว่านี้ จำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลทางด้านพฤติกรรมและความคิด อันเนื่องมาจากการรู้จักตนเองและการเข้าใจตนเองที่ดีอย่างลึกซึ้งร่วมด้วย เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความสำคัญ อันเป็นมาตรฐานที่สามารถนำมาเปรียบเทียบ เมื่อคุณได้ทำการปรับตนแล้วโดยตรง โดยเฉพาะในระหว่างที่คุณกำลังปรับตน คุณอาจจะต้องค้นพบกับสาเหตุสำคัญต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลทำให้คุณเกิดความล้มเหลวขึ้นได้ ในระหว่างที่คุณกำลังทำการปรับตนโดยตรง นำไปสู่การพัฒนาตนที่ไม่ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้การปรับตนเกิดความล้มเหลว มีหลากหลายสาเหตุ ดังนี้ มีความล้มเหลวในการสังเกตตนเอง คุณไม่ยอมใช้วิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย คุณไม่เชื่อว่าเทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ จะช่วยคุณได้ คุณไม่เชื่อว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการได้ คุณไม่ต้องการที่จะปรับตนอย่างจริงจัง คุณไม่ได้ใช้เวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ คุณได้เริ่มต้นด้วยความสำเร็จ แต่กลับเกิดความไม่กล้าที่จะปรับตนในภายหลัง มีบุคคลอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความไม่กล้าขึ้นมา ส่งผลทำให้คุณไม่ได้ใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย โดยบอกว่าแก้ปัญหาไม่ได้ หรือไม่ฉลาดพอที่จะใช้เทคนิคนั้น ๆ เป็นต้น การรับมือกับสิ่งเย้ายวลที่จะทำให้คุณหยุดที่จะทำการปรับตน คุณควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่รู้ว่าเป็นสิ่งเย้ายวล นำไปสู่การปรับตนที่ล้มเหลว คุณควรลดคุณภาพของสิ่งยั่วยวลลงไป เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ที่พบเจอกับสิ่งเย้ายวล ให้คุณพยายามหันเหความสนใจไปยังสิ่งอื่น ๆ แทน คุณจะต้องพยายามทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากที่สุด เท่าที่คุณจะทำได้ การทำสัญญากับตน ถ้าหากคุณมั่งมุ่นที่จะปรับตน คุณจะต้องทำสัญญากับตนเองก่อน การส่งเสริมแรงตน เพื่อให้คุณเกิดความแข็งแกร่งมากพอ ที่จะกระทำพฤติกรรมต่าง ๆ นำไปสู่การปรับตนที่ดี การเสริมแรงด้วยรางวัล อาจจะส่งผลทำให้คุณหันเหไปกับการปรับตนได้มากยิ่งขึ้น สำหรับบางคน การปรับตนถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วประสบความสำเร็จได้ยาก แต่ถ้าหากคุณตั้งใจและยอมรับที่จะทำการปรับตนอย่างจริงจัง เชื่อได้เลยว่า ไม่ว่าคุณจะต้องพบเจอกับอุปสรรคหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลวขนาดไหน คุณจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างแน่นอน

สาเหตุสำคัญที่ทำให้กระบวนการปรับตน เกิดความล้มเหลว
สาเหตุสำคัญที่ทำให้กระบวนการปรับตน เกิดความล้มเหลว

(Visited 9 times, 1 visits today)
Scroll to Top