วิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ล้วนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก ที่ผู้สูงอายุจะต้องมีการดูแลด้วยตัวเองและมักจะช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ทำให้ต้องมีการดูแลกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายให้กับผู้สูงอายุได้เช่นกัน และวันนี้เรามีวิธีในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมาฝากเพื่อน ๆ กันค่ะ โดยเป็นวิธีแบบง่าย ๆ และต้องเห็นความสำคัญ

1.ควรเลือกอาหาร โดยร่างกายในการใช้พลังงานน้อย จากกิจกรรมที่ได้ลดลงไป จึงควรเลือกอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมันน้อย และเน้นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะปลา และควรเพิ่มแร่ธาตุให้กับผู้สูงอายุ เช่น สักกะสี แคลเซียม ซึ่งมีอยู่ในนม ผัก และผลไม้ต่าง ๆ
2.ควรออกำลังกาย หากผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว แนะนำเลยว่าต้องออกกำลังกาย แบบแอโรบิคประมาณ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหัวใจและหลอดเลือดได้ โดยในการออกกำลังกายก็จะมีการค่อย เริ่ม ด้วยยืดเส้นยืดสายก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มความหนักขั้น จนอยู่ในระดับที่ต้องการได้
3.ควรให้ผู้สูงอายุสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ที่จะสามารถช่วยลดโอกาสเกิดโรคได้ อาจจะเป็นสวนสาธารณะใกล้ ๆ บ้าน เพื่อให้รู้สึกได้ว่าอากาศปลอดโปร่ง เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้
4.หลีกเลี่ยงอบายมุข เช่น สุราหรือจะเป็นบุหรี่ ที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้ ไม่ว่าจะลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และยังช่วยป้องกันปัญหาต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย
5.ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับโรคของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นการส่งเสริสุขภาพทางด้านกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรง และปรับสภาพแวดล้อภายในบ้าน ให้มีการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการลื่นล้มได้
6.ควรควรคุมน้ำหนักตัว โดยที่จะต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และลดปัญหาในการลื่นล้มได้
7.ควรตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งการตรวจร่างกาย อาจจะมีการตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อทำการหาปัจจัยการเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็ง อย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโรหิตสูง หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งต่าง ๆ เพราะฉะนั้นการดูแลผู้สูงอายุนั้น จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

หากคุณเองไม่ใส่ใจที่จะดูแลผู้สูงอายุกันแล้วล่ะก็ ก็จะทำให้ผู้สูงอายุภายในบ้านไม่ปลอดภัยได้อย่างแน่นอน และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นวิธีในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง เมื่อคุณเองต้องมีการดูแลกันอย่างอย่างใกล้ชิด

วิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง
วิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง

(Visited 5 times, 1 visits today)
Scroll to Top