บัญชีครัวเรือน

Click to rate this post!
[Total: 57 Average: 5]

          ด้วยเศรษฐกิจยุคนี้ที่ปัญหาเรื่องข้าวของแพงค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้หลายคนต้องทำการรัดเข็มขัดอย่างเร่งด่วน หากทำบัญชีควบคุมรายรับรายจ่ายของส่วนตัวก็จะทำให้คุณสามารถรู้ถึงสภาพคล่องภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี สำหรับการทำบัญชีครัวเรือนไม่ได้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนเหมือนกับการทำบัญชีของบริษัท บัญชีครัวเรือน คือ การทำบัญชีเพื่อบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำวันหรือบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ในชีวิตและในครอบครัว เช่น บัญชีทรัพย์สิน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้

           บัญชีความรู้ความคิดของเรา บัญชีผู้ทรงคุณ  บัญชีเด็กและเยาชนของเรา หรือจะเป็นบัญชีภูมิปัญญาด้านต่างๆ ซึ่งเราสามารถจดบันทึกเรื่องราว สิ่งหรือเรื่องราวในชีวิตได้เช่นกัน การทำบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจเพื่อการบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันหรือประจำเดือนว่ามีรายรับมาจากที่ใดบ้างและจำนวนเท่าใด  และมีรายจ่ายอะไรบ้างจำนวนเท่าไรในแต่ละวัน หรือจะสรุปตัวเลขเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี  เพื่อจะได้ว่ารายรับ – รายจ่ายเท่าใด มียอดคงเหลือเท่าใด หรือ มีเงินไม่พอใช้หรือติดลบเท่าใดถือเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับครอบครัว  หากรายจ่ายมากกว่ารายรับแสดงให้เห็นว่ากำลังประสบปัญหาการเงินติดลบควรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเช่นการทานข้าวนอกบ้านลดการสังสรรค์ให้น้อยลง ให้เลือกจ่ายในสิ่งที่จำเป็นก่อนเช่นค่ายา ค่าการศึกษา ซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทำให้มองเห็นภาพได้ชัดมากที่สุด หากเรานั้นควักเงินจ่ายเพียงอย่างเดียวก็จะไม่รู้ว่าใช้ไปเท่าไรแล้วจะมารู้อีกทีเมื่อมานับเงินในกระเป๋า วิธีแก้คือจำกัดการใช้เงินในแต่ละวันเมื่อเจอสิ่งของที่ถูกใจให้คิดไตร่ตรองให้นานมาสิ่งนั้นสำคัญมากน้อยเช่นไร ให้เลือกซื้อเพราะจำเป็นมากกว่าความชอบหรือตามกระแส การทำบัญชีครัวเรือนคือทางออกและเหมาะสมมากที่สุดสำหรับยุคสมัยนี้ ที่จะทำให้เห็นตัวเลขรายรับรายจ่ายได้ชัดเจนยิ่งถ้าเรามียอดคงเหลือที่มากนั่นคือเงินเก็บจะทำให้รู้สึกภูมิใจมากยิ่งขึ้น สำหรับการทำบัญชีครัวเรือนไม่ได้มีรูปแบบตารางการทำบัญชีที่ตายตัวอาจจะทำตารางแบบง่ายๆตามความเข้าใจ และเมื่อสิ้นสุดวันก็นำมาคำนวณดูยอดคงเหลืออีกครั้ง

บัญชีครัวเรือน
บัญชีครัวเรือน

(Visited 30 times, 1 visits today)
Scroll to Top