ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคา word โปรแกรมใบเสนอราคา ฟรี ใบเสนอราคา ออนไลน์ ใบเสนอราคา ไม่มี vat excel แบบฟอร์มใบเสนอราคา pdf ฟรี ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา pdf พิมพ์ ใบเสนอราคา word ใบเสนอราคา เทมเพลต

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 4.3]

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคา word โปรแกรมใบเสนอราคา ฟรี ใบเสนอราคา ออนไลน์ ใบเสนอราคา ไม่มี vat excel แบบฟอร์มใบเสนอราคา pdf ฟรี ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา pdf พิมพ์ ใบเสนอราคา word ใบเสนอราคา เทมเพลต ตัวอย่างใบเสนอราคา

ความสำคัญของใบเสนอราคา

 • ใบเสนอราคาถือเป็นสัญญาฉบับหนึ่งตามคำวินิฉัยของกรมสรรพากร
 • มีความน่าจะเป็นสูงที่ลูกค้าจะใช้ในการตัดสินใจ ซื้อ หรือ ใช้บริการ
 • ให้ลายละเอียดที่ครบถ้วน เช่น เงื่อนไขการชำระ รายละเอียดสินค้า จำนวน ประเภท ลักษณะ ทำให้ไม่สับสนในการซื้อ
 • ใบเสนอราคาไม่ถึอเป็นใบแจ้งหนี้ หรือการออกใบเสร็จ
 • ใช้ประกอบการตัดสินใจ เปรียบเทียบราคาในฝั่งผู้ซื้อ

ใบเสนอราคา ประกอบไปด้วย

 • ภาพโลโก้บริษัท
 • รหัสสินค้า / บริการ คำอธิบายรายการของสินค้า/บริการ จำนวน , ราคาต่อหน่วย, มูลค่าก่อนภาษี หมายเหตุ
 • รายละเอียดชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสำนักงานสาขา ของฝ่ายเจ้าของธุรกิจ (ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ) และฝ่ายลูกค้า (ผู้ซื้อ)
 • อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และชื่อโครงการ
 • วิธีการชำระ / เครดิตการชำระเงิน (หากมี) ให้ลูกค้าทราบ
 • ช่องผู้อนุมัติ และช่องยอมรับใบเสนอราคา
 • ช่องทางการชำระเงิน

ใบเสนอราคา Quotation ใบเสนอราคาเป็นเอกสารที่ผู้ขาย (ผู้ประกอบการ) ออกให้กับผู้ที่สนใจ (ลูกค้า) เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ภายในเอกสารใบเสนอราคาจะมีข้อมูลการชี้แจงรายการสินค้า บริการ เงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างชัดเจน เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่สนใจสินค้า และบริการของคุณได้นำไปพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อ ในฐานะของผู้ประกอบการควรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจด้วยการเปิดใบ เสนอราคา

พิมพ์ ใบเสนอราคา word

(Visited 15,964 times, 8 visits today)

Leave a Comment

Scroll to Top