ทำบัญชีเอง

ทำบัญชีเอง วิธีการจัดทำบัญชี หาคนทำบัญชี ฝึกทําบัญชี ทำบัญชีรายเดือน

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
ทำบัญชีเอง
ทำบัญชีเอง

มือใหม่ควรรู้ เปิดบริษัทแล้วทำบัญชีเองยังไงบ้าง

ก่อนอื่นเลย ต้องบอกก่อนว่าการที่เราคิดจะจัดตั้งธุรกิจองค์กรขึ้นมา ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน การบัญชีเป็นเรื่องที่ควรต้องรู้ แม้ว่าจะไม่ต้องรู้อย่างลึกและละเอียด แต่ก็ต้องศึกษาอย่างคราว ๆ เพื่อให้สามารถดูการทำงานในธุรกิจปัจจุบัน ตลอดจนสามารถประเมินและวางแผน ดูแนวโน้มในอนาคตธุรกิจได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ห้ามลืมทำเด็ดขาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่

 1. ต้องไม่ลืมที่จะทำเอกสารทุกครั้งที่มีการขายสินค้า
 2. ต้องไม่ลืมที่จะจดบันทึกทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า

โดยใจความสำคัญของการทำเอกสารจะลืม 2 อย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาด และเมื่อรู้ทั้งสองอย่างนี้แล้วก็มาดูรายละเอียดปลีกย่อย ๆ เรื่องเอกสารเกี่ยวกับการขายสินค้า และจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าได้ ดังนี้

 1. การทำเอกสารทุกครั้งที่มีการขายสินค้า

ซึ่งเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการทำเอกสารเพื่อใช้ประกอบการบริหารเรื่องรายรับ เราจะจัดทำเอกสารส่วนนี้ขึ้นต่อเมื่อมีการขายสินค้า หรือมีการให้บริหารบางอย่างในธุรกิจเราออกไป เพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่ทำบัญชีรับรู้ถึงกระแสเงินสด (Cash Flow) รวมทั้งยอดค้างรับของธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยมีเอกสารที่ต้องจัดทำ ดังต่อไปนี้

 • ใบเสนอราคา (Quotation)

เอกสารในส่วนนี้มักจะใช้หรือเห็นได้ในธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ เพราะจะต้องทำใบเสนอราคามาเพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณาสินค้า บริการ ก่อนจะมีการอนุมัติตกลงซื้อสินค้า บริการเกิดขึ้น โดยจะต้องเป็นราคาจริง หากมีการหักภาษีหรือส่วนใดบ้าง จะต้องทำการชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน กล่าวคือเป็น เอกสารที่ธรุกิจต้องออกให้ฝ่ายผู้ซื้อ

 • ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้

เมื่อมีการวางบิลแปลว่า ธุรกิจได้ทำการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อให้ชำระ โดยจะต้องอ้างอิงรายละเอียดมาจากใบเสนอราคา (Quotation) ซึ่งรอบการจ่ายเงินของแต่ละธุรกิจของผู้ซื้ออาจจะมีรอบจ่ายเงินไม่เท่ากันแล้วแต่บริษัท เช่น รับวางบิลภายในวันที่ 20 จะได้รับเงินวันที่ 30 เป็นต้น

 • ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

สำหรับการทำการซื้อขายจะลืมส่วนนี้ไม่ได้เด็ดขาด เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร การออกใบกำกับภาษีจะต้องถูกต้อง

 1. การจดบันทึกทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า

เป็นส่วนของการทำรายจ่ายธุรกิจ ที่จะลืมไม่ได้ และไม่ควรไปจดวันหลังเด็ดขาด ควรทำทันทีทุกครั้งที่เกิดการจ่าย ชำระเพื่อซื้อสินค้า บริการเกิดขึ้น

  • ค่าใช้จ่ายในการขาย (Cost of goods sold) เป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจในส่วนที่ซื้อสินค้ามา เพื่อขายออกไป จะเรียกว่า “ต้นทุนขาย” รวมกับกันค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับต้นทุนขาย
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Cost)

ทั้งนี้ประสบการณ์ทั้งหมดอาจมาจากการฝึกงานสำนักงานบัญชีก่อนกได้ เพื่อเรียนรู้ธุรกิจที่หลากหลายก่อนจะออกมารับทำบัญชีเอง

(Visited 76 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Scroll to Top