ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ สำเร็จรูป ใบสั่งซื้อ doc แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้า excel

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ใบขอซื้อ  (Purchase requisition)

เป็นเอกสารที่ บอกถึงความต้องการในการจัดซื้อ ว่าต้องการอะไรบ้าง เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อ ไปจัดหาร วัตุดิบ สินค้า หรือ สิ่งของที่ต้องการ เพื่อเปรียบเทียบราคา หรือ ความเร็วในการจัดส่งสินค้า ของแต่ละเจ้า เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อที่มีหน้าที่ใกล้เคียงกับใบสั่งซื้อ “ใบขอซื้อ” เป็นเอกสารที่ถูกใช้ภายในกิจการถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อขออนุมัติการซื้อ เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วต่อมาก็จะเป็นการออกเอกสารใบสั่งซื้อ และถูกส่งให้ผู้ขายต่อไป

ใบสั่งซื้อ หรือ ใบ po ในปัจจุบันมีโปรแกรมใบสั่งซื้อ วิธีทำใบสั่งซื้อ แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ หรือแบบฟอร์ม po ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบใบสั่งซื้อแบบ excel pdf หรือ word ก็มีหมดทุกรูปในท้องตลาด ทำให้แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้าหาได้ง่ายและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้า (purchase order) แบบฟอร์มใบสั่งซื้อบริษัท มักถูกใช้ในกิจการซื้อมาขายไป เป็นส่วนใหญ่ เพราะ ใบสั่ง ซื้อ po นั้นจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้ใบ PO ไม่ใช้ใบ ใบ เสนอ ซื้อ

ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อ ฟรี

(Visited 8,673 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Scroll to Top