ปฎิทินภาษี 2564

ปฎิทินภาษี 2564 ยื่นภาษี ยื่นภาษีออนไลน์

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ปฎิทินภาษี 2564

กำหนดการยื่นแบบปี 2564 ประจำเดือน มกราคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 ยื่นภายในวันที่ 7 มกราคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 15 มกราคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.พ.30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 มกราคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 25 มกราคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.2ก , ภ.ง.ด.3ก ยื่นภายในสิ้นเดือนมกราคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์

กำหนดการยื่นแบบปี 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.2ก , ภ.ง.ด.3ก ยื่นภายในสิ้นเดือนมกราคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 ยื่นภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.พ.30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.1ก , ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ยื่นภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 1 มีนาคม

กำหนดการยื่นแบบปี 2564 ประจำเดือน มีนาคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.1ก , ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ยื่นภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 1 มีนาคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 ยื่นภายในวันที่ 7 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 8 มีนาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 15 มีนาคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.พ.30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 มีนาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 23 มีนาคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด.91 , ภ.ง.ด.92 , ภ.ง.ด.95 ยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 8 เมษายน

กำหนดการยื่นแบบปี 2564 ประจำเดือน เมษายน
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 ยื่นภายในวันที่ 7 เมษายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 16 เมษายน
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.พ.30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 เมษายน ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 16 เมษายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 23 เมษายน

กำหนดการยื่นแบบปี 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54 , ภ.พ. 36 ยื่นภายในวันที่ 7 พฤษภาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 17 พฤษภาคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.พ.30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 17 พฤษภาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.50 , ภ.ง.ด.52 , ภ.ง.ด.55 (สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. -31 ธ.ค.) ยื่นภายในวันที่ 30 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 7 มิถุนายน

กำหนดการยื่นแบบปี 2564 ประจำเดือน มิถุนายน
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 ยื่นภายในวันที่ 7 มิถุนายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 15 มิถุนายน
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.พ.30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 มิถุนายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 23 มิถุนายน

กำหนดการยื่นแบบปี 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 ยื่นภายในวันที่ 7 กรกฎาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.พ.30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 27 กรกฎาคม

กำหนดการยื่นแบบปี 2564 ประจำเดือน สิงหาคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 ยื่นภายในวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 9 สิงหาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 16 สิงหาคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.พ.30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 16 สิงหาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 23 สิงหาคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.51 (สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. – สิ้นสุด 31 ธ.ค.) ยื่นภายในวันที่ 31 สิงหาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 8 กันยายน

กำหนดการยื่นแบบปี 2564 ประจำเดือน กันยายน
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 ยื่นภายในวันที่ 7 กันยายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 15 กันยายน
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.พ.30, ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 กันยายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 23 กันยายน
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.94 ยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 8 ตุลาคม

กำหนดการยื่นแบบปี 2564 ประจำเดือน ตุลาคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 ยื่นภายในวันที่ 7 ตุลาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 15 ตุลาคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.พ.30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 ตุลาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 26 ตุลาคม

กำหนดการยื่นแบบปี 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54 , ภ.พ. 36 ยื่นภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.พ.30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน

กำหนดการยื่นแบบปี 2564 ประจำเดือน ธันวาคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 ยื่นภายในวันที่ 7 ธันวาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 15 ธันวาคม
กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.พ.30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 ธันวาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ยื่นภายในวันที่ 23 ธันวาคม

ที่มา : www.rd.go.th
(Visited 8 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Scroll to Top