ขั้นตอนการเตรียมเอกสารวีซ่าเที่ยวประเทศจีน

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

          เมื่อคุณเองเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศ ก็จะต้องมีการเตรียมเอกสารต่าง ๆ กันอย่างมากมาย โดยเฉพาะการไปเที่ยวประเทศจีน จะต้องมีการเตรียมเอกสารวีซ่าจีน ในการยื่นวีซ่าจีนในแบบฉบับอัพเดท ใครที่มีการวางแผนไปเที่ยวที่ประเทศจีน ด้วยตัวเอง ก็ต้องรู้วิธีในการทำวีซ่าจีนกันได้เลย ซึ่งประเทศจีน  จะมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมาก ก็ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้น ๆ กันเลย เนื่องจากอาณาเขตที่มีความกว้างขวาง ทำให้จีนได้กลายเป็นภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามกันเลย จึงอยากจะแนะนำวิธีการทำวีซ่าจีนให้กับนักท่องเที่ยวแต่ละคนกันเลยค่ะ ขั้นตอนการยื่นวีซาจีน

1.ควรเตรียมเอกสาร ซึ่งในการเตรียมเอกสารในการยื่นขอวีซ่าจะต้องเตรียมให้พร้อม
2.การยื่นเอกสาร เพื่อของวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนที่ทางศูนย์รับมีการยื่นคำร้องของวีซ่าจีน ในอาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
3.ถ้าวีซ่าผ่าน ให้มีการรับหนังสือเดินทางพร้อมกับวีซ่าในวันที่ทางเจ้าหน้าที่มีการกำหนดไว้แล้ว

เอกสารในการใช้ยื่นขอทำวีซ่าท่องเที่ยว

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการงานเหลือมากกว่า 6 เดือน
2.แบบฟอร์มของวีซ่า 1 ฉบับ โดยที่จะมีการกรอกตามความเป็นจริงและให้มีความครบถ้วน สามารถทำการดาวโหลดแบบฟอร์มกันได้เลย
3.รูปถ่ายสี มีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเพียงเท่านั้น หน้าตรง และไม่สวมหมวก ต้องเป็นชุดสุภาพ ไม่อนุญาเป็นชุดข้าราชการ หรือชุดนักเรียน นักศึกษา
4.ใบจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ
5.ใบจองโรงแรม จะต้องมีจดหมายเชิญจากผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนเพียงเท่านั้น ดังนั้นการยื่นวีซาจีน ไม่ใช่เรื่องยากเลย สามารถทำเองได้โดยไม่ต้องผ่านเอเจนซี่ให้เสียเงินเพิ่มเติม ใครที่จะมีการวางแผนไปเที่ยวประเทศจีนในช่วงนี้ ก็ลองไปยื่นล่วงหน้ากันได้เลย เนื่องจากอย่างที่ได้บอกว่าตอนนี้ที่ประเทศจีนกำลังฮิตฮอตเป็นอย่างมาก มีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่ให้ความสนใจไปเที่ยวกันมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารวีซ่าเที่ยวประเทศจีน
ขั้นตอนการเตรียมเอกสารวีซ่าเที่ยวประเทศจีน

(Visited 17 times, 1 visits today)
Scroll to Top