หลักการจัดสวนตามความเชื่อ

Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 5]

หลักการจัดสวนตามความเชื่อเป็นที่นิยมกันมากเพราะจะช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน โชคลาภ และความสงบภายในบ้าน เพราะการจัดสวนได้ตามหลักก็จะสามารถดึงเอากระแสพลังงานที่ดีเข้ามาหาให้เราได้มาก

1.สวนบริเวณหน้าบ้าน ควรโปร่ง โล่ง เป็นลานที่สะสมพลังงานให้กับบ้านต้องไม่ต้นไม้ใหญ่กีดขวางโดยเฉพาะบริเวณประตูทางเข้าออกของตัวบ้านจะทำให้พลังงานไหลเข้าตัวบ้านได้ไม่สะดวก หากต้องการปลูกต้นไม้ควรเป็นพุ่มมีลักษณะไม่สูงมาก ถ้าต้องการปลูกต้นไม้ใหญ่ก็ควรปลูกให้อยู่มุมของสวนบ้าน เพื่อจะได้ไม่กีดขวางพลัง สำหรับบ่อน้ำ น้ำพุ สามารถเสริมเข้ามาได้เพราะจะช่วยกระตุ้นพลังที่ดีได้ไหลเวียนตลอดเวลา  การทำรั้วบ้านก็ควรมีสัดส่วนความโปร่งอยู่พอสมควรไม่ควรทำรั้วทึบเพื่อที่จะให้กระแสพลังงานดีๆเข้ามาได้สะดวก
2.สวนบริเวณข้างบ้าน ควรดูโอบตัวที่ดินไว้ทั้งสองด้าน เพื่อช่วยในการเก็บพลังงานไว้ใช้ภายในบ้าน การปลูกต้นไม้ทรงสูงตามแนวสวนด้านข้างบ้านให้สูงขึ้นกว่ารั้วเพียงเล็กน้อยจะช่วยให้บ้านนั้นสามารถเก็บพลังงานได้ดี  ถ้าจัดสวนหรือการปลูกต้นไม้ให้ดูโดดเด่นและมีพลังก็จะช่วยเสริมในเรื่องเงินทอง และโชคลาภ
3.สวนบริเวณหลังบ้าน ควรจัดสวนให้มีความหนักแน่น เพราะตามหลักเป็นทิศบารมีของเจ้าของบ้านและยังเป็นจุดเก็บพลังงานให้กับบ้านหรืออาคาร หากจัดเป็นสวนหินก็จะช่วยเสริมเรื่องหนักแน่นมั่นคง เสริมบารมี ควรเลือกหินที่มนไม่แหลมคม 

          การทำรั้วหลังบ้านให้สูงกว่าด้านอื่นๆก็จะยิ่งช่วยให้บ้านเก็บพลังงานได้ดีและเสริมด้วยการปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วด้านหลังบ้านให้สูงแต่ก็ควรระวังเรื่องกระแสลมให้มีการไหลเวียนได้สะดวกหากปิดทึบก็จะส่งผลให้ไม่มีโชค หรือทำธุรกิจไม่รุ่ง การจัดสวนเพื่อเสริมดวงตามหลักความเชื่อถือเป็นหลักวิชาการขั้นสูง ที่จะช่วยเสริมดวงความเป็นมงคลกับชีวิตและความเจริญรุ่งเรือง ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยนั้นเย็นเป็นสุขทุกคน

หลักการจัดสวนตามความเชื่อ
หลักการจัดสวนตามความเชื่อ

(Visited 7 times, 1 visits today)
Scroll to Top