การจัดประเภทบัญชีในส่วนของทุน

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

          สำหรับการจัดประเภทบัญชีทุนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือส่วนของเจ้าของนั้น จะเป็นการจัดตามประเภทของกิจการ  ซึ่งสามารถแบ่งการทำบัญชีได้ดังต่อไปนี้

1.กิจการแบบเจ้าของคนเดียว จะทำบัญชีด้วยผลประกอบจากเงินทุน, การถอนทุน กำไรและการขาดทุนต่างๆ เช่น ทุน 1,000 บาท กำไร 100 บาท ก็จะเป็น 1,100 บาท (หากมีการถอนเงิน ก็ต้องหักการถอนเงิน 200 บาท ก็จะเหลือแค่ 900 บาท ) หรือหากว่ามีการเพิ่มเงินลงทุน ก็จะเป็น ทุน 1,000 กำไร 100 ลงทุนเพิ่ม 300 ก็จะเป็น 1,400 บาท ถอนทุน 200 จะเหลือ 1,200 บาท
2.กิจการแบบห้างหุ้นส่วน  การทำบัญชีจะต้องใช้ผลรวมของทุนหุ้นส่วนทุกคน, ผลรวมการประกอบการ, การถอนเงิน และการแบ่งกำไร ขาดทุนต่างๆเข้ามาเป็นส่วนประกอบ เช่น ทุนเอ 4,000 บาท, ทุนบี 1,000 บาท รวมเป็น 5,000 บาท, กระแสทุนเอ 400 บาท, กระแสทุนบี 100 บาท รวมเป็น 5,000 บาท ทั้งหมดเมื่อรวมกันจะเป็น 5,500 บาท สำหรับทุนแบบคงที่นั่นเอง
3.กิจการบริษัทแบบจำกัด การทำบัญชีจะมีทั้งการทำบัญชีของเอกชนและการทำบัญชีของมหาชน ผู้ที่ถือหุ้นจึงต้องออกจำหนหน่ายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น แล้วจดกำไรขาดทุนเอาไว้ ยิ่งกำไรมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะได้รับเงินปันผลกลับคืนไปตามเวลากำหนด

          ทางด้านงบการเงินในการทำบัญชี จึงต้องมีการจัดการวัดผลของกิจการด้วย โดยต้องอาศัยทั้งงบกำไรขาดทุนเพื่อแสดงรายได้ต่างๆ, งบดุล เพื่อแสดงฐานะการเงิน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้ เพื่อนำมาประกอบบัญชีเงินทุน , กระแสเงินสด เพื่อเอามาเทียบเท่าในการทำบัญชี จากนั้นก็เช็คผลกระทบต่างๆภายในบัญชี โดยต้องมีกระดาษสำหรับการวิเคราะห์รายการด้วย เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เอาไว้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่างๆ จากนั้นก็ทำการปรับปรุงบัญชีที่บันทึกเอาไว้ จากนั้นก็ทำรายการบันทึกต่างๆเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์รายการ, การบันทึกรายการ, การแยกประเภท, การทงบต่างๆ, การปรับปรุง, การทดลอง, และการจัดทำงบการเงิน และนี่ก็คือวงจรบัญชี หรือ แอ็คเค้าติ้งไซเคิลนั่นเอง

การจัดประเภทบัญชีในส่วนของทุน
การจัดประเภทบัญชีในส่วนของทุน

(Visited 20 times, 1 visits today)
Scroll to Top