การศึกษาอย่างมืออาชีพควรมีนิสัยอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 61 Average: 5]

Busy Busy : ยุ่งอยู่ตลอดเวลาคือการทำตัวให้กระฉับกระเฉงอยู่ตลอดพร้อมที่จะรับข้อมูลเนื้อหาการศึกษาในแต่ละวันและเร่งทำงานที่ได้รับมอบหมายทันทีเพื่อไม่ให้ลืมวิชาที่เรียนมาหากปล่อยไว้นานกว่านี้อาจะลืมทำก็เป็นได้รวมถึงการลืมสิ่งที่เรียนมาทั้งหมด
Just Say No : ปฏิเสธให้เป็น คือรู้จักการบอกปัดหรือปฏิเสธในบางเรื่องที่ไม่สำคัญอาจส่งผลให้การศึกษานั้นตกต่ำลงเช่นการไปเที่ยว ดูหนัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้แต่ควรจัดตารางเวลาให้กับตัวเองเพื่อไม่ให้กระทบผลการเรียน หากใกล้สอบยิ่งจำเป็นต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นกว่าเดิม
Know What You Are : รู้จักตัวเอง คือ การรู้ในความสามารถของตนเองว่ามีความถนัดในการศึกษาเรื่องอะไรและมีข้อบกพร่องอะไรบ้างก็ควรรีบแก้ไขทันหากปล่อยไว้นานๆอาจจะทำให้แก้ได้ยาก หากรู้ว่าชอบอะไรก็มุ่งเน้นทำสิ่งนั้นให้ออกมาที่สุด
Build Networks : สร้างเครือข่าย คือควรทำความรู้จักกับผู้คนให้หลากหลายหมั่นเข้าสังคมบ่อยๆเพราะการที่เข้าสังคมถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดการศึกษาอาจทำให้เรารู้ในสิ่งเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้
Create Good Luck : ไม่ต้องรอโชค เพราะทุกอย่างที่ได้มาคือการลงมือทำ อยากเรียนเก่งก็ต้องตั้งใจเรียน ขยันทบทวนเนื้อหาที่เรียนมา ฝึกหัดทำแบบฝึกหัดต่างๆ ไม่ใช่นอนรอโชควาสนาหรือจุดธูปไหว้พระขอพร ก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้การศึกษาดีขึ้นมาได้แต่จะช่วยให้สภาพจิตใจดีขึ้นมาเท่านั้นเอง
Have Grit : มานะอดทน คือความอดทนเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ เพราะทุกอย่างย่อมแลกมาด้วยความสามารถของตนเอง
Make Awesome Mistakes : เรียนรู้จากความผิดพลาด คือการนำข้อผิดพลาดมาแก้ไขและเป็นบทเรียนเช่นคำที่ว่าผิดเป็นครู ซึ่งจะช่วยสอนให้เรานั้นจำในเรื่องนั้นได้ดีมากยิ่งขึ้น
Find Mentors : หาที่ปรึกษาที่ดี จะช่วยนำคุณประสบความสำเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดีรวมถึงการแนะนำความรู้และเทคนิคในการศึกษาต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวเองให้มากที่สุด

การศึกษาอย่างมืออาชีพควรมีนิสัยอย่างไร
การศึกษาอย่างมืออาชีพควรมีนิสัยอย่างไร

(Visited 3 times, 1 visits today)
Scroll to Top