สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อจบการศึกษา

Click to rate this post!
[Total: 62 Average: 5]

จบการศึกษาเป็นเหมือนก้าวแรกของการเดินออกสู่โลกกว้างเพื่อเผชิญสู่โลกภายนอก สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบใหม่ย่อมคาดหวังเรื่องการงานที่มั่นคงและสังคมเพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร เจ้านายใจดีเหมือนในละครแต่ความเป็นจริงมีหลายสิ่งที่ไม่เคยมีใครบอกเราหลังจากจบการศึกษา

1.โลกแห่งความเป็นจริง ไม่ได้สวยเหมือนกับสิ่งเราคาดไว้ เพราะภาพที่สวยหรูนั้นเหมือนเป็นคำโกหกความเป็นจริงไม่ได้ดีเหมือนที่คิดยิ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่ด้อยประสบการณ์อาจทำให้เป็นจุดอ่อนจำเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและเตรียมพร้อมในทุกๆด้านรวมถึงการรับแรงกดดันจากสิ่งรอบตัว

2.ปริญญา ไม่ได้มีความหมายอะไรมากนัก ซึ่งเป็นเพียงแค่การวัดผลระดับความสามารถและเป็นเครื่องยืนยันว่าจบการศึกษาจากสถาบันใด

3.เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ทำให้เราหางานได้ยากขึ้น เพราะกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมจะมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมทำให้เกิดความสะดวกต่อการทำงานมากยิ่งขึ้นส่งผลเสียต่อผู้ที่หางานเพราะงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรควบคุมการทำงานเป็นส่วนใหญ่

4.ใช่ว่าทุกสิ่งจะเหมาะสมสำหรับเราเสมอไป เพราะโลกความเป็นจริงต้องเจอกับปัญหาการทำงานในสิ่งที่ตนไม่ชอบหรือทำงานไม่ใช่ในสิ่งที่ตนเรียนจบมาแต่หากเรียนรู้ที่จะทำให้ได้ก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณ

5.การเกิดความคิดว่า ชีวิตตอนเรียนมหาวิทยาลัยคือช่วงชีวิตที่ดีที่สุด เพราะช่วงชีวิตวัยทำงานจะต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านและภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตัวเองอย่างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

6.ผูกมิตรสร้างสัมพันธ์ เพราะเราไม่ได้เป็นผู้รอบรู้ทุกเรื่องในโลกจำเป็นต้องมีเพื่อน มีสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือช่วยเหลือในเวลาที่ประสบกับปัญหาต่างๆ

7.การทำงานหนักและทุ่มเท จะมาเล่นเหมือนตอนที่กำลังเรียนนั้นคงจะไม่ได้เพราะการทำงานจำเป็นต้องทุ่มเทเพื่อพิสูจน์ความสามารถของการทำงานเพื่อมีผลต่อหน้าที่การงานในการเลื่อนตำแหน่งและรายได้พิเศษ หากทำงานไม่เต็มที่ก็อาจทำให้โดนยกเลิกจ้างงานได้

8.จบการศึกษา เป็นเหมือนก้าวแรกของการเดินออกสู่โลกกว้างเพื่อเผชิญสู่โลกภายนอก สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบใหม่ย่อมคาดหวังเรื่องการงานที่มั่นคงและสังคมเพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร เจ้านายใจดีเหมือนในละครแต่ความเป็นจริงมีหลายสิ่งที่ไม่เคยมีใครบอกเราหลังจากจบการศึกษา

สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อจบการศึกษา
สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อจบการศึกษา

(Visited 9 times, 1 visits today)
Scroll to Top