มาทำความรู้จักกับอาชีพนักบัญชีฟรีแลนซ์

Click to rate this post!
[Total: 82 Average: 5]

ในยุคของเทคโนโลยีข่าวสารที่รวดเร็วในปัจจุบัน ความเป็นฟรีแลนซ์กลายเป็นอาชีพหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ทุกคนต่างใฝ่ฝัน ด้วยชอบความเป็นอิสรเสรี ไม่ต้องขึ้นตรงต่อหน่วยงานใด ๆ มองว่าสามารถจัดตารางเวลาการทำงานได้ด้วยตนเอง ตามความพึงพอใจระหว่างนายจ้างและผู้รับจ้าง นักบัญชีฟรีแลนซ์ เป็นอาชีพหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งเป็นอาชีพที่ให้คำปรึกษาเรื่องตัวเลขแบบส่วนตัวกับนักธุรกิจที่กำลังเพิ่งเริ่มต้น เป็นอาชีพที่ช่วยคำนวณดูแลรายรับรายจ่าย การจัดสรรเงินทุน ช่วยคำนวณสิ่งที่ไม่คุ้มทุนให้กับลูกค้า หากใครมีความต้องการเป็นนักบัญชีฟรีแลนซ์จำเป็นต้องมี 5 คุณสมบัติพื้นฐาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาดูคุณสมบัติที่ว่ากันค่ะ

1.มีใจรักและสนุกกับการคำนวณ นักบัญชีควรมีใจรักและรู้สึกสนุกกับการคำนวณ ไม่เบื่อที่จะคำนวณเกี่ยวกับการใช้ตัวเลข สามารถใช้หลักคิดทางการคำนวณได้ทั้งการคิดเลขในใจ และการใช้สูตรโปรแกรม หากมีใจรักในการทำงาน ไม่ว่าจะมีตัวเลขมากมายเพียงใดก็สามารถที่จะยืนหยัดในอาชีพนี้ได้อย่างแน่นอน
2.อย่ากลบปัญหา หากมีข้อผิดพลาดในการทำงาน ควรมีความกล้าที่จะบอกลูกค้าทันที เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ควรกลบปัญหาที่มี เพราะอาจจะทำให้เกิดสิ่งเลวร้ายตามมาได้
3.เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ นักบัญชีฟรีแลนซ์เป็นอาชีพอิสระที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างในแต่ละครั้ง การมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็น เพราะเป็นทักษะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน นักบัญชีฟรีแลนซ์ควรเป็นผู้ที่เก็บความลับได้ดี ด้วยเป็นผู้กุมความลับด้านฐานะทางด้านการเงินของผู้รับจ้าง
4.มีจรรยาบรรณของนักบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพในแต่ละอาชีพจะมีไว้อยู่แล้ว การเป็นนักบัญชีฟรีแลนซ์ก็เช่นกัน ด้วยเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข กับเงินเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นควรรักษาจรรยาบรรณอาชีพไว้ให้ดีอย่างต่อเนื่อง ให้การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าให้ดีที่สุด ไม่นำเรื่องราคามาแข่งระหว่างกันจนลืมองค์ประกอบเรื่องความมีจรรยาบรรณ
5.ควรหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา นักบัญชีควรหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ควรเป็นผู้ที่รู้จักไขว่คว้าหาความรู้ศึกษาประมวลรัษฎากรอย่างสม่ำเสมอ จะได้เข้าใจถึงข้อกฎหมายอย่างละเอียด ให้ความสำคัญด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้โปรแกรมคำนวณ    ที่จะช่วยให้การทำงานด้านบัญชีมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อาชีพนักบัญชีฟรีแลนซ์เป็นอาชีพหนึ่งที่ตลาดมีความต้องการ

ทุกกิจการล้วนต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมาช่วยในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกิจการให้เจริญยิ่งขึ้นไป ดังนั้นหากใครรักในอาชีพนี้จึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ รักษาจรรยาบรรณอาชีพให้สม่ำเสมอ จะทำให้มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ

มาทำความรู้จักกับอาชีพนักบัญชีฟรีแลนซ์
มาทำความรู้จักกับอาชีพนักบัญชีฟรีแลนซ์

(Visited 272 times, 1 visits today)
Scroll to Top