จบการศึกษาระดับสูงทำไมถึงยังตกงาน

Click to rate this post!
[Total: 67 Average: 5]

หลายคนสงสัยว่าทำไมเรียนจบการศึกษาปริญญาทำไมถึงไม่มีงานรองรับ บางคนทำไมถึงสามารหางานได้ทันทีทั้งที่จบการศึกษามาพร้อมกัน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาประเทศไทย เคยได้สำรวจผลสถานการณ์แรงงานไทยเมื่อปี57 พบว่าแรงงานที่จบใหม่ระดับปริญญาตรีประมาณปีละ 300,000 – 400,000 คน สามารถเข้าตลาดแรงงานปีละประมาณ 2 แสนกว่าคนเท่านั้น เพียงเพราะจำนวนผู้ที่จบการศึกษานั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บางธุรกิจมีการชะลอตัวและจำกัดใช้กลุ่มเดิมที่จำเป็นเท่านั้น ทำให้เด็กที่จบการศึกษามาใหม่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ทำให้เด็กที่จบการศึกษาใหม่จำเป็นต้องหาความรู้ความสามารถเพิ่มเติมหรือทักษะการประกอบอาชีพให้โดดเด่นมากขึ้น หรือประกอบอาชีพอิสระอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขาย ฟรีแลนซ์ ความต้องการเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงเกินไปทั้งที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือความชำนาญในงานนั้น ซึ่งการเรียกเงินเดือนเป็นสิ่งที่เด็กจบใหม่ใช้เป็นอันดับแรกของการเลือกงานมากกว่าการเลือกความก้าวหน้าทางอาชีพหรือตำแหน่ง สถานประกอบการต่างๆอาจจะรับเด็กที่จบใหม่น้อยลงเพราะส่วนใหญ่ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ในการผ่านงานจะมีโอกาสมากกว่าเพราะจะง่ายต่อการสอนงานและดูจากผลงานจากประวัติของบริษัทเก่า สำหรับนักศึกษาที่ได้งานหลังจากเรียนจบส่วนใหญ่จะเป็นผลงานจากการฝึกงานระหว่างเรียนทำให้ถูกทาบทามจองตัวไว้แล้วและที่สำคัญบางบริษัทจะเป็นผู้ที่กำหนดเงินเดือนแรกเข้าของเด็กจบใหม่เองจึงไม่มีโอกาสให้สามารถเรียกเงินเดือนได้สูงมากซึ่งส่วนใหญ่จะมีเรทการคิดเงินเดือนแรกเข้ากันอยู่แล้วนอกจากคุณจะมีความสามารถที่เหนือกว่าคนอื่น สำหรับทักษะจากการที่ร่ำเรียนมาอาจจะไม่ตรงกับสายงาน หรือสาขาที่เปิดรับมีการแข่งขันกันสูง นอกจากนี้จำนวนนักศึกษาที่มีจำนวนมากขึ้นทำให้คุณภาพของบัณฑิตจบใหม่น้อยลงแต่ตำแหน่งงานที่ว่างอาจต้องการนักศึกษาที่มีความสามารถรอบด้านมากกว่าแรงงานที่มีอยู่กันอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึงการรับข้อมูลมากขึ้นข่าวสารที่รวดเร็วทำให้เปรียบเทียบเกี่ยวกับอัตราจ้าง สวัสดิการต่างๆเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีค่านิยมที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนว่าหากได้ไม่เงินไม่คุ้มค่ากับการทำงานนอนอยู่บ้านยังดีกว่า

จบการศึกษาระดับสูงทำไมถึงยังตกงาน
จบการศึกษาระดับสูงทำไมถึงยังตกงาน

(Visited 14 times, 1 visits today)
Scroll to Top