ทำไมต้องควรศึกษาต่อที่เมืองไทย การศึกษาไทยดียังไง?

Click to rate this post!
[Total: 58 Average: 5]

หลายคนที่จบการศึกษาในเมืองไทยแล้วและตั้งเป้าอยากไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ความจริงแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศให้ไกลบ้านไกลครอบครัวหรือไกลคนที่เรารัก ปัจจุบันในประเทศไทยก็มีหลักสูตรการศึกษาการสอนที่พัฒนาขึ้นและมีโรงเรียนนานาชาติที่เปิดการศึกษาการสอนทั้งภาษอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน ทำให้ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงต่างแดน เหตุผลที่ควรเรียนต่อที่ประเทศไทย

1.หลักสูตร การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการให้กับนักศึกษาได้ตรงประเด็น และสามารถต่อยอดจากพื้นฐานที่ได้เรียนมาหากไปเรียนที่ต่างประเทศก็ต้องปรับพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันการศึกษานั้นๆ
2.กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ปกครองควรพิจารณาในการเลือกโรงเรียนคือโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทัศนะศึกษา การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมหลักสูตรให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านและสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงและเรียนรู้การเข้าสังคม
3.ครูผู้สอน ที่เราสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจเพราะการศึกษาต่อในไทยทำให้เรานั้นไม่ต้องปรับตัวหรือปรับพื้นฐานมาก ปัจจุบันเรามีครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนที่พร้อมถ่ายทอดความรู้อยู่ตามสถาบันต่างๆมากมาย
4.สถานที่ตั้ง ที่เป็นสิ่งสำคัญของการเลือกเรียนและเป็นสถานที่คุ้นเคยและสามารถปรับตัวได้ไม่ยากแต่ถ้าเลือกเรียนต่างประเทศก็ต้องปรับตัวเรื่องสถานที่เรียนให้มากกว่าหลายเท่าตัว
5.การส่งเสริมและการให้คำปรึกษา จะได้รับความเอ็นดูเปรียบเสมือนเป็นลูกหลานคนหนึ่ง ซึ่งในสังคมบ้านเราจะถูกสอนให้เป็นแบบนั้นแต่กับการเรียนที่ต่างแดนก็คงจะลำบากหากมีปัญหาก็ยากที่จะเข้าที่ปรึกษาด้วยรูปแบบของวัฒนธรรมที่ต่างกัน
6.ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่ากิจกรรม เพราะเรียนที่ต่างประเทศก็ต้องยอมในเรื่องของค่าเงินบาทที่ค่อนข้างสูง การศึกษาต่อที่ต่างประเทศอาจจะทำให้คุณนั้นดูดีมีดีกรีเป็นนักเรียนนอกแต่ถ้าจบออกมาแล้วแล้วไม่มีงานทำก็จะไม่มีประโยชน์กับการลงทนในครั้งนี้

ทำไมต้องควรศึกษาต่อที่เมืองไทย การศึกษาไทยดียังไง?
ทำไมต้องควรศึกษาต่อที่เมืองไทย การศึกษาไทยดียังไง?

(Visited 5 times, 1 visits today)
Scroll to Top