เคล็ดลับการดูแลสระว่ายน้ำ ตอนที่ 2

Click to rate this post!
[Total: 45 Average: 5]

          สำหรับบทความนี้เป็นเคล็ดลับการดูแลสระว่าย น้ำต่อจากบทความก่อนหน้านี้ ซึ่งคุณเองจะต้องทำการศึกษาให้ดี เพื่อให้สระน้ำนั้น อยู่ใช้ได้นาน ๆ อีกด้วย ถ้าอย่างนั้นมาดูกันต่อเลยค่ะ

4.วัดระดับค่า pH น้ำในสระเสมอ ซึ่งในการวัดค่าPH ที่มีความเหมาะสมของน้ำในสระควรอยู่ในระหว่าง 7.2-7.8ที่มีความสะอาดและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้สระ ดังนั้นคุณก็ควรมองข้ามของค่า pH ของน้ำในสระเด็ดขาด หรือถ้าหากจะให้ดีควรตรวจทำการเช็กค่า pH น้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือในช่วงที่มีคนเล่นน้ำเยอะ สังเกตให้เห็นว่า น้ำเปลี่ยนสี โดยจะสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบ pH ของน้ำที่มีจำหน่ายทั่วไป
5.ระดับน้ำในสระต้องไม่ต่ำกว่าระดับสกิมเมอร์ ซึ่ง ที่มีช่องกรองเศษสกปรกบนผิวน้ำ และคอยดูดน้ำให้ไหลวนมาภายในสระต้องมีกรารหมั่นเช็กระดับน้ำในสระอยู่เสมอ ไม่ต่ำกว่าระดับสกิมเมอร์ เนื่องจากหากระดับน้ำต่ำกว่าสกิมเมอร์ มีความเป็นไปได้สูงกว่า การปั๊มน้ำอาจจะมีการชำรุดเสียหายได้ จึงไม่สามารถดูดน้ำเข้าสระได้
6.ดูลสภาพการใช้งานของฮีทปั๊ม ซึ่ง ฮีทปั๊มในสระน้ำนั้น จะช่วยในการปรับอุณหภูมิให้น้ำในสระมีความพอดี และมีอุณหภูมิในร่างกาย ซึ่งตัวฮีทปั๊มเองก็ต้องมีการได้รับการดูแลกันอย่างใกล้ชิด โดยมีการตรวจสอบเช็กสภาพการใช้งาน ของฮีทปั๊มกันเป็นประจำทุกปีเลย หรือเมื่อสังเกตได้อย่างชัดเจนว่า อุณหภูมิของน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ก็ควรให้ช่างทำการเข้ามาตรวจสอบ และเช็กสภาพการใช้งาน
7.ทำความสะอาดเครื่องกรอง ซึ่งเครื่องกรองที่ใช้ในสระน้ำมีอยู่ด้วยกัน 3 ระบบด้วย คือ ระบบกรองผ้าด้วยผงกรอง ระบบกรองทราย และระบบกรองแบบกระดาษ ไม่ว่าจะเป็นระบบแบบไหน ก็ควรที่จะทำการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องกรอง พร้อมกับทำความสะอาดของเครื่องกรอง ตามกลังวิธีทำความสะอาดของชนิด เครื่องกรองแต่ละระบบกันอยู่เสมอ เพื่อที่จะรักษาความใสสะอาดของน้ำให้น่าว่ายได้นั่นเอง ทั้งนี้แล้วควรเดินเครื่องกรองอย่างน้อยประมาณ 12 ชั่วโง ดังนั้นนี่ก็คือเคล็ดลับในการดูแลสระว่ายน้ำทีสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อให้สระว่ายน้ำดูใส และน่าลงเล่นน้ำกันมากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับการดูแลสระว่ายน้ำ ตอนที่ 2
เคล็ดลับการดูแลสระว่ายน้ำ ตอนที่ 2

(Visited 14 times, 1 visits today)
Scroll to Top