บัญชีกระแสเงินสด ประหยัดแรงงานและยังได้ข้อมูลที่แม่นยำ

Click to rate this post!
[Total: 101 Average: 5]

              การทำบัญชีกระแสเงินสดนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด หากเราเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระเบียบ ซึ่งจะนำนำข้อมูลเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับสภาพกระแสเงินสดในปัจจุบัน ส่วนหน้าที่สุดท้ายในการสรุปงบกระแสเงินสดออกมาในรูปแบบที่ถูกต้องจะต้องเป็นหน้าที่ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการทำบัญชีอีกครั้ง ปัจจุบันความได้เปรียบเรื่องการเก็บข้อมูลนั้นสะดวกมากกว่าครั้งอดีตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงแค่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่างๆมาอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงสะดวกต่อการรวมข้อมูลหรือการสรุปตัวเลขนั้นก็จะง่ายยิ่งขึ้นทำให้ประหยัดแรงงานและยังได้ข้อมูลที่แม่นยำ อุปสรรคในการขัดขวางการเก็บข้อมูลของคนส่วนใหญ่จะมาจากการหมดความอดทนและความพยายามในการจดบันทึก บางครั้งอาจมองเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่ถ้าเราได้มีการปรับมุมมองในเรื่องนี้ก็จะทำให้เรานั้นได้รู้ถึงข้อมูลตัวเลขที่น่าสนใจอย่างมาก เริ่มต้นจากการแบ่งรายรับหรือรายจ่ายออกเป็น 3 ส่วนคือ

1.บัญชีการเงินภายในบริษัทของเราเอง เป็นข้อมูลที่เราต้องบันทึกในส่วนนี้ บัญชีจะนำไปแยกประเภทเป็น กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน เพราะเป็นทั้งค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจในแต่ละวัน ค่าวัตถุดิบ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายจากการซื้ออุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีค่าเสื่อมราคา

2.บัญชีการเงินระหว่างเรากับคู่ค้า เป็นการจดบันทึกทางการเงินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายในการการว่าจ้างคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ โดยต้องบันทึกวันหรือรอบการจ่ายเงินกำกับทุกครั้งจะต้องมีข้อมูลที่สำคัญที่สุดคือใบเสร็จรับเงินที่เราได้รับจากคู่ค้า

3.บัญชีการเงินระหว่างเรากับลูกค้า เป็นการบันทึกทางการเงินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบันทึกรายรับ อาจมีการบันทึกตั้งแต่วันที่ส่งใบเสนอราคาสินค้า ใบเรียกเก็บเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดจะเป็นใบเรียกเก็บเงินและใบเสร็จรับเงินที่เราจำเป็นต้องให้กับลูกค้าทุกครั้งที่มีการชำระเงิน เอกสารจะต้องระบุรายละเอียดและลายเซ็นให้ครบถ้วนถึงจะเป็นบิลใบเสร็จที่สมบูรณ์

บัญชีกระแสเงินสด ประหยัดแรงงานและยังได้ข้อมูลที่แม่นยำ
บัญชีกระแสเงินสด ประหยัดแรงงานและยังได้ข้อมูลที่แม่นยำ
(Visited 17 times, 1 visits today)
Scroll to Top