สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น

Click to rate this post!
[Total: 299 Average: 5]

ส่วนของผู้ถือหุ้น  =  ทุนหุ้นสามัญ +  กำไรสะสมปลายงวด

สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น

(Visited 1,675 times, 1 visits today)
Scroll to Top