การออกออกใบแทนใบกำกับภาษี

Click to rate this post!
[Total: 150 Average: 5]

อยากทราบว่าถ้าลูกค้าของเราทำใบกำกับภาษีสูญหาย..แล้วลูกค้าร้องขอให้เราออกใบแทนให้..ทางเราจะต้องทำอย่างไรคะ..เพราะทางเราได้ออกใบกำกับเป็นกระดาษต่อเนื่อง..ทางเราจะต้องทำอย่างไรคะ


ตอบ: ในกรณีที่ลูกค้าทำใบกำกับภาษีสูญหาย
1.แจ้งความ ณ พื้นที่ที่ใบกำกับภาษีสูญหาย
2.ถ่ายสำเนาใบกำกับใบที่สูญหาย (ทางเราน่าจะมีสำเนาอยู่)
3.ให้ลูกค้านำใบแจ้งความแนบกับสำเนาใบกำกับที่สูญหาย (รับรองสำเนาด้วยค่ะ)

การออกออกใบแทนใบกำกับภาษี
การออกออกใบแทนใบกำกับภาษี

(Visited 483 times, 1 visits today)
Scroll to Top