ผู้ชำระบัญชี

ผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator )

Click to rate this post!
[Total: 792 Average: 5]

ผู้ชำระบัญชี

ผู้ชำระบัญชี คือใคร และจำเป็นต้องเป็นเป็นกรรมการ ด้วยหรือเปล่า

  • ผู้ชำระบัญชี ไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องเป็นกรรมการ แต่อาจจะเป็นผู้รับมอบอำนาจก็ได้

ผู้ชำระบัญชีจะมีหน้าที่

  • ผู้มีหน้าจดเลิกบริษัท
  • ผู้มีหน้าที่ทำงบการเงิน ณ งวดบัญชที่ที่เลิกกิจการ
  • ผู้มีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการเพื่อจำหน่ายทรัพย์สิน รวมถึงการชำระบัญชีของกิจการ
  • รวมถึงผู้มีหน้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการด้วย
ผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator )
ผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator )
(Visited 4,957 times, 1 visits today)
Scroll to Top