การบันทึกบัญชี ห้างหุ้นส่วน กับบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 105 Average: 5]

การบันทึกบัญชี ห้างหุ้นส่วน กับบริษัท แตกต่างกันตรงไหนบางครับ


ตอบ: การบันทึกบัญชีของห้างหุ้นส่วน กับ บริษัท ส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันคือ
ทุน ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะบันทึกทุน ด้วย จำนวนหุ้นส่วนแต่ละหุ้นส่วนอย่างชัดเจน ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดจะดูจำนวนหุ้นส่วนได้จากงบดุล แต่ บริษัท บันทึกบัญชี เฉพาะหุ้นส่วนที่ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว

การบันทึกบัญชี ห้างหุ้นส่วน กับบริษัท
การบันทึกบัญชี ห้างหุ้นส่วน กับบริษัท

(Visited 287 times, 1 visits today)
Scroll to Top