อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่าไหร่ครับ

Click to rate this post!
[Total: 70 Average: 5]

ผมมีรายได้ประมาณ 40 ล้านครับ ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ไม่ทราบว่าต้องคิดอัตราภาษีเท่าไรครับ…?


ตอบ: ++++ ถ้ารายได้มากกว่า 4,000,001 คิดเป็น 35% ค่ะ ++++

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่าไหร่ครับ
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่าไหร่ครับ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Scroll to Top