รีดภาษีน้ำมันต่ำเป้า4.6 พันล้าน สรรพสามิตอ่วมนโยบายรัฐลดเก็บดีเซล

Click to rate this post!
[Total: 54 Average: 5]

รีดภาษีน้ำมันต่ำเป้า4.6 พันล้าน สรรพสามิตอ่วมนโยบายรัฐลดเก็บดีเซล สรรพสามิตโอด รัฐยืดอายุมาตรการลดจัดเก็บภาษีดีเซล เหลือ 0.005 บาทต่อลิตร พ่วงประชาชนหันใช้พลังงานทดแทน กระทบแผนรีดภาษีน้ำมันช่วง 4 เดือนแรกปีงบ 2556 หลุดเป้า 4.6 พันล้านบาท
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพสามิตกำลังติดตามการจัดเก็บภาษีน้ำมันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการจัดเก็บภาษีน้ำมันในช่วงที่ผ่านมานั้นต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณค่อนข้างมาก โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 พบว่า สามารถจัดเก็บภาษีน้ำมันรวม 21,406.58 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการถึง 4,604.66 ล้านบาท หรือติดลบ 17.70% จากประมาณการที่คาดไว้คือ 26,011.24 ล้านบาท ส่วนในเดือน ม.ค.2555 ภาษีน้ำมันจัดเก็บได้ 5,856 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 1,046 ล้านบาท คิดเป็น 15.2% ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันได้ต่ำกว่าประมาณการเนื่องจากมีการใช้ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) และก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ทดแทนการใช้น้ำมันเบนซินที่เพิ่มขึ้นสูงมาก และขณะนี้รถรุ่นใหม่ๆ ที่ออกมามีการติดตั้งถังเอ็นจีวีออกมาจากบริษัทเลย โดยขณะนี้สัดส่วนการใช้เอ็นจีวีเพิ่มขึ้นจากเมื่อช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 เฉลี่ยเดือนละ 200 ล้านกิโลกรัม แต่ในช่วง 6 เดือนหลัง ปี 2555 เพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 30 ล้านกิโลกรัม เป็น 230 ล้านกิโลกรัม สำหรับภาษีน้ำมันที่ประมาณการไว้นั้นไม่ได้รวมภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ที่ขณะนี้ลดการจัดเก็บภาษีให้เหลืออัตรา 0.005 บาท/ลิตร จากเดิมที่เคยเก็บอยู่ 5.31 บาท/ลิตร ซึ่งการลดภาษีน้ำมันดีเซลดังกล่าว ทำให้กรมฯ ต้องสูญเสียรายได้เดือนละ 9,000 ล้านบาท ขณะที่รัฐบาลก็ได้มีการต่ออายุมาตรการลดภาษีน้ำมันดังกล่าวเป็นรายเดือนมานานเกือบ 2 ปีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.2554 โดยขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเก็บคืนภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลได้เมื่อไหร่ เพราะเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของระดับนโยบาย “คงต้องติดตามการจัดเก็บภาษีน้ำมันนับจากนี้ไปว่าจะเป็นอย่างไร จะลดลงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ต้องยอมรับว่าในช่วงที่น้ำมันแพงโดยเฉพาะเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 95 ที่มีราคากว่า 40 บาท/ลิตร ทำให้รถยนต์หันไปใช้ก๊าซเอ็นจีวีกันมากขึ้น แม้ว่าการจัดเก็บภาษีน้ำมันต่ำกว่าเป้าหมาย แต่เชื่อว่าตลอดทั้งปีกรมฯ ยังสามารถจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 4.12 แสนล้านบาท” นายสมชาย กล่าว โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บรายได้รวม 157,046 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 21,169 ล้านบาท หรือ 15.6% และ สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 41.4% ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีที่สูงขึ้นเป็นผลดีมาจากโครงการรถยนต์คันแรก ที่ทำให้ภาษีสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้สูงถึง 60,898 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 20,175 ล้านบาท หรือ 49.5% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 163.2% ส่วนภาษียาสูบและภาษีเบียร์จัดเก็บได้รวมกัน 47,500 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 6,400 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราเมื่อเดือนส.ค. 2555 อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ที่อัตรา 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค.2556 โดยการขยายมาตรการดังกล่าว จะทำให้สูญเสียรายได้เฉลี่ย 9,000 ล้านบาทต่อเดือน.รีดภาษีน้ำมันต่ำเป้า4.6 พันล้าน สรรพสามิตอ่วมนโยบายรัฐลดเก็บดีเซล
รีดภาษีน้ำมันต่ำเป้า4.6 พันล้าน สรรพสามิตอ่วมนโยบายรัฐลดเก็บดีเซล

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top